Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiểm bắt buộc"

bảo hiểm bắt buộc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiểm bắt buộc.

Tìm hiểu phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tìm hiểu phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP, khi chủ xe cơ giới mua bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

Giám định thiệt hại khi xảy ra tai nạn đối với xe cơ giới đã được chủ xe mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Giám định thiệt hại khi xảy ra tai nạn đối với xe cơ giới đã được chủ xe mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự
Khi xảy ra tai nạn đối với xe cơ giới đã được chủ xe mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự thì tiến hành giám định thiệt hại như thế nào? Hồ sơ bồi thường bảo hiểm gồm những giấy tờ gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây:

Công thức và cách tính tiền bảo hiểm một lần? Trợ cấp một lần đối với các chế độ của bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện? Phương thức đóng bhxh của người lao động?

Công thức và cách tính tiền bảo hiểm một lần? Trợ cấp một lần đối với các chế độ của bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện? Phương thức đóng bhxh của người lao động?
Như trên đã nêu thì em làm ở công ty được 2 năm ,(e làm từ tháng 5/2015 -chỉ làm 1 tháng ,lương cơ bản 3. 107. 500d )xog e nghĩ 4 tháng rồi làm cty khác. - lương cơ bản từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2015 là 2. 942. 500d. Từ tháng 1/2016 đến hết tháng 12/2016 là 3. 317. 000d. Từ tháng 1/2017-8/2017 mức lương của e là 3. 552. 400d. .

Những quy định mới về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới

Những quy định mới về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới
Ngày 15/01/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế cho Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ. Quy định mới có những điểm mới nào cần lưu ý so với quy định trước đây

Tư vấn quy định của luật bảo hiểm xã hội đối với người lao động? Bảo hiểm xã hội là gì? Mức đóng bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động? Thời gian thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc?

Tư vấn quy định của luật bảo hiểm xã hội đối với người lao động? Bảo hiểm xã hội là gì? Mức đóng bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động? Thời gian thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc?
Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp những quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội đối với người lao động và những vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến mức đóng bảo hiểm xã hội bất buộc và thời gian người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội.