Luật sư tư vấn về chủ đề "biện pháp bảo đảm"

biện pháp bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biện pháp bảo đảm.

Biện pháp bảo đảm theo Bộ luật Dân sự năm 2015

Biện pháp bảo đảm theo Bộ luật Dân sự năm 2015
Trường hợp bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm hoặc người có nghĩa vụ được bảo đảm bị tuyên bố phá sản thì việc thực hiện nghĩa vụ về tài sản, xử lý khoản nợ có bảo đảm và các biện pháp bảo toàn tài sản áp dụng theo quy định của pháp luật về phá sản.

Khái quát về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Khái quát về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, Các bên có thể thỏa thuận bên trong hợp đồng các điều khoản: Đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định, nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng.

Một số vấn đề về bình đẳng giới, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới hiện nay, thực trạng và nội dung quy định của pháp luật

Một số vấn đề về bình đẳng giới, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới hiện nay, thực trạng và nội dung quy định của pháp luật
Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng của thế giới hiện nay, phát huy vai trò của phụ nữ trong thế giới là hoạt động cần thiết và cấp bách để phát triển toàn cầu. Tại Việt Nam hoạt động bình đẳng giới trong các hoạt động của xã hội được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quan tâm.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật đấu thầu năm 2013 ? Biện pháp bảo đảm tham gia dự thầu ?

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật đấu thầu năm 2013 ? Biện pháp bảo đảm tham gia dự thầu ?
Vấn đề đấu thầu cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích? Giải quyết vấn đề làm trích lục đất đấu thầu ? Mẫu Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình và các vấn đề khác liên quan đến luật đấu thầu sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Quy định pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm

Quy định pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm
Biện pháp bảo đảm là gì? Tại sao cần phải đăng ký biện pháp bảo đảm? Các trường hợp nào cần đăng ký biện pháp bảo đảm? Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký? Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm? Phương thức nộp hồ sơ? Hãy cùng tìm hiểu

Hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?

Hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?
Khi các bên lựa chọn một trong các biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ thì biện pháp bảo đảm này có hiệu lực hay không nhận được khá nhiều sự quan tâm. Bài viết này sẽ tìm hiểu về hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trọng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại: Một số nhận đình từ góc độ pháp lý đến thực tiễn

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trọng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại: Một số nhận đình từ góc độ pháp lý đến thực tiễn
Về bản chất, bảo đảm tiền vay chỉ là một trong những biện pháp để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ đối với hợp đồng chính, nó không phải là điều kiện bắt buộc, dù có các biện pháp này hay không đều không ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên, bên có nghĩa vụ vẫn phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ và chịu các biện pháp xử lý về tài sản nếu vi phạm (phong tỏa tài khoản, niêm phong tài sản, bị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác để đảm bảo

Sách 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng – Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành - LS. Trương Thanh Đức

Sách 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng – Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành - LS. Trương Thanh Đức
Nhằm cung cấp tới bạn đọc một tài liệu hữu ích về giao dịch bảo đảm, có cập nhật theo quy định mới nhất tại Nghị định 21/2021/NĐ-CP, Luật Minh Khuê xin giới thiệu nội dung cuốn sách "9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng – Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành".

Quy đinh của Bộ luật Dân sự hiện hành về biện pháp bảo đảm có gì khác so với các Bộ luật Dân sự trước đó.

Quy đinh của Bộ luật Dân sự hiện hành về biện pháp bảo đảm có gì khác so với các Bộ luật Dân sự trước đó.
Bộ luật dân sự 2015 quy định biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, gồm: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, kí cược, kí quỹ, bảo lãnh và tín chấp, cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu. Vậy, quy định về các biện pháp bảo đảm của Bộ luật dân sự 2015 có gì khác so với những quy định trước đó.

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?
Tùy vào nội dung, tính chất của từng quan hệ nghĩa vụ cụ thể, cũng như phụ thuộc vào điều kiện của các chủ thể tham gia quan hệ ấy mà mỗi biện pháp bảo đảm mang một đặc điểm riêng biệt. Bài viết xoay quanh bàn luận về một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Người yêu cầu đăng ký phát hiện trong phiếu yêu cầu đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm có sai sót về nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký thì có quyền yêu cầu sửa chữa sai sót đó.

Một tài sản có thể bảo đảm để thực hiện nhiều nghĩa vụ hay không?

Một tài sản có thể bảo đảm để thực hiện nhiều nghĩa vụ hay không?
Bạn đang có nhu cầu vay vốn một khoản tiền lớn nhưng một nguồn huy động vốn thôi thì không đủ đáp ứng? Bạn đang muốn vay vốn tại nhiều nơi khác nhau nhưng chỉ có một tài sản để đảm bảo nghĩa vụ? Bạn đang có thắc mắc rằng một tài sản thì có thể bảo đảm nhiều nghĩa vụ hay không? Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ làm rõ vấn đề này.