Luật sư tư vấn về chủ đề "biện pháp bảo đảm"

biện pháp bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biện pháp bảo đảm.

Các biện pháp bảo vệ trong tố tụng hình sự

Các biện pháp bảo vệ trong tố tụng hình sự
Trong trường hợp cấp bách có thể tạm thời di chuyển người được bảo vệ đến trụ sở cơ quan Công an, cơ quan Quân đội hoặc địa điểm khác thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ của cơ quan Công an, cơ quan Quân đội.

Vấn đề chung về giải quyết tranh chấp trong giao dịch bảo đảm

Vấn đề chung về giải quyết tranh chấp trong giao dịch bảo đảm
Trong quá trình xác lập hợp đồng bảo đảm thì thường không xảy ra tranh chấp, còn bất đồng thì chủ yếu là ở việc định giá tài sản bảo đảm, trong đó đặc biệt với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất. Vậy, bên cạnh đó tranh chấp trong giao dịch bảo đảm còn thể hiện trong những trường hợp nào?

Quy định của Bộ luật Dân sự về định giá và thu giữ tài sản đảm bảo

Quy định của Bộ luật Dân sự về định giá và thu giữ tài sản đảm bảo
Thu giữ tài sản và định giá tài sản bảo đảm là một trong những việc quan trọng trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm. Muốn phát mại hay nhận gán nợ bằng tài sản thế chấp thì bên nhận thế chấp phải biết được giá trị và nắm giữ được tài sản. Vậy, pháp luật quy định ra sao về vấn đề này?

Đối tượng nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự? Quy định pháp luật về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

Đối tượng nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự? Quy định pháp luật về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?
Các quan hệ bảo đảm bao giờ cũng nhằm bảo đảm cho một nghĩa vụ nhất định. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên nhận bảo đảm thì bên bảo đảm có nghĩa vụ phải lấy đối tượng nào đó để bảo đảm. Bài viết xoay quanh vấn đề về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Quy định về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản

Quy định về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản
Bất động sản trên đất và đất là một khối tài sản chung, không thể tách rời. Bất động sản là một trong những tài sản bảo đảm phổ biến nhất bởi giá của nó rất lơn. Vậy, theo quy định của pháp luật xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản được tiến hành như thế nào?

Quy định của pháp luật về vấn đề đăng ký giao dịch bảo đảm

Quy định của pháp luật về vấn đề đăng ký giao dịch bảo đảm
Cùng với sự ra đời của Cục Đăng ký quốc gia Giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp theo Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg, Bộ luật Dân sự đã quy định về vấn đề đăng ký giao dịch bảo đảm. Vậy, việc đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm mục đích gì, thủ tục ra sao?

Quy định của Bộ luật Dân sự về chủ thể hợp đồng bảo đảm là tổ chức

Quy định của Bộ luật Dân sự về chủ thể hợp đồng bảo đảm là tổ chức
Chủ thể của hợp đồng bảo đảm là các bên tham gia hợp đồng bảo đảm gồm bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, các chủ thể này phải có đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định đối với chủ thể tham gia hợp đồng nói chung. Vậy, nếu chủ thể của hợp đồng là tổ chức thì pháp luật quy định ra sao?

Quy định về chủ thể hợp đồng bảo đảm là cá nhân

Quy định về chủ thể hợp đồng bảo đảm là cá nhân
Chủ thể của hợp đồng bảo đảm là các bên tham gia hợp đồng bảo đảm gồm bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, các chủ thể này phải có đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định đối với chủ thể tham gia hợp đồng nói chung. Chủ thể của hợp đồng bảo đảm có thể là cá nhân hoặc tổ chức.