Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "biện pháp bảo đảm"

biện pháp bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biện pháp bảo đảm.

Biện pháp bảo đảm theo Bộ luật Dân sự năm 2015

Biện pháp bảo đảm theo Bộ luật Dân sự năm 2015
Trường hợp bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm hoặc người có nghĩa vụ được bảo đảm bị tuyên bố phá sản thì việc thực hiện nghĩa vụ về tài sản, xử lý khoản nợ có bảo đảm và các biện pháp bảo toàn tài sản áp dụng theo quy định của pháp luật về phá sản.

Một số vấn đề về bình đẳng giới, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới hiện nay, thực trạng và nội dung quy định của pháp luật

Một số vấn đề về bình đẳng giới, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới hiện nay, thực trạng và nội dung quy định của pháp luật
Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng của thế giới hiện nay, phát huy vai trò của phụ nữ trong thế giới là hoạt động cần thiết và cấp bách để phát triển toàn cầu. Tại Việt Nam hoạt động bình đẳng giới trong các hoạt động của xã hội được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quan tâm.

Khái quát về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Khái quát về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, Các bên có thể thỏa thuận bên trong hợp đồng các điều khoản: Đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định, nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật đấu thầu năm 2013 ? Biện pháp bảo đảm tham gia dự thầu ?

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật đấu thầu năm 2013 ? Biện pháp bảo đảm tham gia dự thầu ?
Vấn đề đấu thầu cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích? Giải quyết vấn đề làm trích lục đất đấu thầu ? Mẫu Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình và các vấn đề khác liên quan đến luật đấu thầu sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Một tài sản có thể bảo đảm để thực hiện nhiều nghĩa vụ hay không?

Một tài sản có thể bảo đảm để thực hiện nhiều nghĩa vụ hay không?
Bạn đang có nhu cầu vay vốn một khoản tiền lớn nhưng một nguồn huy động vốn thôi thì không đủ đáp ứng? Bạn đang muốn vay vốn tại nhiều nơi khác nhau nhưng chỉ có một tài sản để đảm bảo nghĩa vụ? Bạn đang có thắc mắc rằng một tài sản thì có thể bảo đảm nhiều nghĩa vụ hay không? Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ làm rõ vấn đề này.

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Người yêu cầu đăng ký phát hiện trong phiếu yêu cầu đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm có sai sót về nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký thì có quyền yêu cầu sửa chữa sai sót đó.

Mẫu phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng nhà ở mới nhất

Mẫu phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng nhà ở mới nhất
Hiện nay, khi có nhu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm dưới hình thức quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, người thực hiện sẽ phải tuân thủ mẫu phiếu yêu cầu theo quy định tại Mẫu số 01a, như đã được quy định trong Phụ lục của Nghị định 99/2022/NĐ-CP. Sau đây, Luật Minh Khuê xin chia sẻ mẫu phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng nhà ở mới nhất, mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Quá trình biến đổi của biện pháp bảo đảm qua các Bộ luật Dân sự.

Quá trình biến đổi của biện pháp bảo đảm qua các Bộ luật Dân sự.
Biện pháp bảo đảm là những biện pháp do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện hoặc để bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng, thực hiện giao dịch. Vậy, Chế định về biện pháp bảo đảm được hình thành và thay đổi như thế nào qua từng Bộ luật Dân sự?

Quy đinh của Bộ luật Dân sự hiện hành về biện pháp bảo đảm có gì khác so với các Bộ luật Dân sự trước đó.

Quy đinh của Bộ luật Dân sự hiện hành về biện pháp bảo đảm có gì khác so với các Bộ luật Dân sự trước đó.
Bộ luật dân sự 2015 quy định biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, gồm: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, kí cược, kí quỹ, bảo lãnh và tín chấp, cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu. Vậy, quy định về các biện pháp bảo đảm của Bộ luật dân sự 2015 có gì khác so với những quy định trước đó.

Quy định pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm

Quy định pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm
Biện pháp bảo đảm là gì? Tại sao cần phải đăng ký biện pháp bảo đảm? Các trường hợp nào cần đăng ký biện pháp bảo đảm? Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký? Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm? Phương thức nộp hồ sơ? Hãy cùng tìm hiểu
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng