Luật sư tư vấn về chủ đề "cầm cố tài sản"

cầm cố tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cầm cố tài sản.

Quyền của người chủ nợ trong hợp đồng cầm cố tài sản

Quyền của người chủ nợ trong hợp đồng cầm cố tài sản
Cầm cố tài sản là việc một bên(sau đây gọi chung là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi chung là bên nhận cầm cố) nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Khái niệm này được quy định cụ thể tại Điều 309 Bộ luật Dân sự 2015.

Sự hình thành quy định về biện pháp bảo đảm thông qua pháp luật chuyên ngành.

Sự hình thành quy định về biện pháp bảo đảm thông qua pháp luật chuyên ngành.
Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định bảy biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, kí cược, kí quỹ, bảo lãnh và tín chấp, cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu. Vậy ngoài bộ luật Dân sự còn có những luật chuyên ngành nào quy định về biện pháp bảo đảm không?

Sự hình thành những quy định của pháp luật về cầm cố tài sản.

Sự hình thành những quy định của pháp luật về cầm cố tài sản.
cầm cố tài sản được hiểu là việc bên có tài sản (bên cầm cố) giao tài sản của mình cho bên kia (bên nhận cầm cố) và tài sản này phải thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố, để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ. Vậy cầm cố tài sản là gì? quy định về cầm cố tài sản theo quy định pháp luật Việt Nam?

Giấy tờ có giá là gì? Quy định của pháp luật về cầm cố giấy tờ có giá?

Giấy tờ có giá là gì? Quy định của pháp luật về cầm cố giấy tờ có giá?
Giấy tờ có giá được xác định là một loại tài sản theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015, cũng như các loại tài sản khác, chủ sở hữu của giấy tờ có giá được quyền cầm cố tài sản của mình để đảm bảo cho việc thực hiện một nghĩa vụ nào đó. Vậy, cầm cố giấy tờ có giá được quy định ra sao?

Quyền đảm bảo tài sản và quyền định đoạt tài sản.

Quyền đảm bảo tài sản và quyền định đoạt tài sản.
Cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ và bảo lãnh bằng tài sản là một loại quyền cơ bản của chủ sỏ hữu tài sản.Tuy nhiên, theo giải thích của pháp luật, thì quyền bảo đảm không thuộc quyền nào trong số 3 quyền của chủ sở hữu. Vậy quyền bảo đảm và quyền sở hữu là gì?

Tìm hiểu bản chất của biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản của bên thứ ba và biện pháp bảo lãnh trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng

Tìm hiểu bản chất của biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản của bên thứ ba và biện pháp bảo lãnh trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng
Bài viết này muốn giới thiệu đến người đọc bản chất pháp lý của biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản của bên thứ ba và biện pháp bảo lãnh áp dụng trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD). Bạn đọc lưu ý khi có quan hệ tín dụng với ngân hàng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Xử lý tài sản đảm bảo theo phương thức bán đấu giá

Xử lý tài sản đảm bảo theo phương thức bán đấu giá
Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây: Bán đấu giá tài sản; Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm...