Luật sư tư vấn về chủ đề "cây cối"

cây cối | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cây cối.

Bị thiệt hại do cây cối gây ra thì có được bồi thường không?

Bị thiệt hại do cây cối gây ra thì có được bồi thường không?
Theo quy định của pháp luật "Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra". Như vậy, khi cây cối gây thiệt hại, chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường có thể là chủ sở hữu hoặc là người chiếm hữu, người được giao quản lý cây cối

Thực tiễn bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Thực tiễn bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
Câu hỏi của khách hàng: "Kính thưa Luật sư, Luật sư có thể phân tích về thực tiễn bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra từ trước tới nay được thực hiện như thế nào? Trên thực tế có những vụ án nào liên quan?..."

Chủ thể chịu bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Chủ thể chịu bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chủ thể chịu bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra theo Bộ luật dân sự trước đây và theo Bộ luật dân sự Việt Nam hiện nay có sự khác nhau như thế nào? Quy định của một số nước trên thế giới về vấn đề này....

Đền bù thiệt hại do cây cối gây ra ?

Đền bù thiệt hại do cây cối gây ra ?
Cây xoan nhà bà Tài có cành vươn sang vườn nhà bà Thoa. Bà Thoa đã nhiều lần yêu cầu bà Tài chặt tỉa những cành xoan vươn sang đất nhà bà, nhưng bà Tài không thực hiện. Sau một trận mưa to, một cành xoan lớn đã gãy và rơi xuống chuồng lợn nhà bà Thoa làm vỡ mái ngói và làm chết một con lợn bột. Bà Thoa yêu cầu bà Tài phải đền cho bà con lợn bị chết và phần mái ngói bị vỡ và bà Tài phải chặt ngay những cành xoan còn vươn sang phần đất nhà bà.

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra; Nghĩa vụ chứng minh các căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra và quy định của pháp luật một số quốc gia về vấn đề liên quan...