Luat Minh Khue

chính quyền địa phương

chính quyền địa phương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chính quyền địa phương

Tư vấn trường hợp nhà cho người khác ở nhờ không trả ?

Tư vấn trường hợp nhà cho người khác ở nhờ không trả ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Gia đình tôi có khu đất được ông ngoại tôi để lại. Đến năm 1990, ông hàng xóm đến xin ông ngoại tôi ở nhờ. Khu đất này nằm từ xưa nay chưa có cấp giấy chứng nhận. Cho đến nay, địa phương mới tiến hành đo đạc để làm giấy. Gia đình tôi đến lấy lại đất đai đã cho mượn, con của ông hàng xóm không thừa nhận là ở đất của gia đình tôi mà nói đất đó là của một người khác.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ?

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi có làm đơn tranh chấp đất đai với 1 người nhưng người đó đã bỏ địa phương quá 6 tháng. Nên chính quyền địa phương không giải quyết đến nay đã 5 năm. Mặc dù tôi có hỏi thăm chính quyền vụ đất trên rất nhiều lần.

Giải quyết tranh chấp đất đai khi bố mẹ đi nước ngoài ?

Giải quyết tranh chấp đất đai khi bố mẹ đi nước ngoài ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Nhà em có sang đất từ ngày 16/3/1992 làm giấy viết tay do 3 anh em nhà kia là A, B, C sang đất và ký tên với cha em, hai bên rõ ràng. Gia đình em sử dụng đến nay không có tranh chấp gì. Nay em của 3 người trên là D đòi lại phần đất đã sang tên, nhà em đang trồng mía trên đất, cô D và chồng cô D vào tự ý nhổ mía bỏ xuống mương, chặt cây xoài của nhà em.

Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương và điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương và điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương là chủ trương gắn với cải cách nền hành chính nhà nước với mục đích xây dựng bộ máy tinh gọn mà vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm các quyền, tự do của cá nhân. Tính khoa học trong tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và chính quyền địa phương nói riêng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.