Luat Minh Khue

cơ sở dữ liệu quốc gia

cơ sở dữ liệu quốc gia - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cơ sở dữ liệu quốc gia

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.