Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty đại chúng"

công ty đại chúng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty đại chúng.

Điều kiện, thủ tục hủy công ty đại chúng

Điều kiện, thủ tục hủy công ty đại chúng
Công ty đại chúng là công ty cổ phần đáp ứng những yêu cầu nhất định theo quy định của pháp luật. Khi công ty cổ phần đáp ứng đủ những yêu cầu trở thành công ty đại chúng, công ty phải làm thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Công ty cổ phần đại chúng có bắt buộc áp dụng Điều lệ mẫu không?

Công ty cổ phần đại chúng có bắt buộc áp dụng Điều lệ mẫu không?
Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi hiện đang là công ty cổ phần đại chúng, vừa qua theo quy định mới của pháp luật thì có ban hành Điều lệ mẫu đối với công ty cổ phần đại chúng. Điều lệ của công ty tôi có một số quy định khác với Điều lệ mẫu này. Vậy, tôi muốn hỏi là Công ty chúng tôi bắt buộc phải sửa đổi Điều lệ để giống với quy định tại Điều lệ mẫu không? Cảm ơn!