Luat Minh Khue

công ty luật minh khuê

công ty luật minh khuê - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về công ty luật minh khuê

Gửi luậtMinh Khuê

Gửi <strong>luật</strong> sư <strong>Minh</strong> <strong>Khuê</strong>
Chào luật sư. Hiện tôi đang làm bản cam kết sau đào tạo của công ty giữa người sử dụnglao động và

Hỏi luậtminh khuê

Hỏi <strong>luật</strong> sư <strong>minh</strong> <strong>khuê</strong>
-2016. Đóng bảo hiểm mức tối thiểu vùng là 1210000. Do tôi đã tham gia một bảo hiểm của công ty trước kia nên

Chào luật minh khuê

Chào <strong>luật</strong> <strong>minh</strong> <strong>khuê</strong>
Văn phòng cho tôi hỏi. Quê tôi ở vùng lộc hà - hà tĩnh. Nhà tôi có 1 thửaruộng cấy lúa 2 vụ. Nay nhà nước thu hồi để làm đường làm đê. Tôi muốn biếtmức đền bù là như thế nào. Xin cảm ơn.