Luật sư tư vấn về chủ đề "công ước quốc tế"

công ước quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ước quốc tế.

Cơ sở, điều kiện tạo nên thẩm quyền của Toà Trọng tài quốc tế về Luật Biển theo Phụ lục VII của Công ước quốc tế về Biển năm 1982

Cơ sở, điều kiện tạo nên thẩm quyền của Toà Trọng tài quốc tế về Luật Biển theo Phụ lục VII của Công ước quốc tế về Biển năm 1982
Việc lựa chọn các thiết chế tài phán quốc tế như thế nào để giải quyết các vấn đề biển, đảo luôn là vấn đề rất quan trọng. Vậy Toà án công lý quốc tế về Luật Biển - một trong số các thiết chế tài phán quốc tế có thẩm quyền gì ? Bài viết phân tích cụ thẻ về vấn đề này:

Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa là gì?

Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa là gì?
Bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa có thể hiểu là việc thực hiện trách nhiệm của Nhà nước, xã hội nhằm tạo ra các tiền đề, điều kiện cần thiết để mọi người thực hiện được các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa của mình đã được pháp luật ghi nhận trên thực tế.

So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về tội đưa hối lộ, tội môi giới hối lộ với quy định trong Công ước quốc tế về chống tham nhũng

So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về tội đưa hối lộ, tội môi giới hối lộ với quy định trong Công ước quốc tế về chống tham nhũng
Hối lộ về bản chất là sự mua bán quyền lực, một hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức, nhất là về phía người nhận hối lộ. Người nhận hối lộ dứt khoát phải là người nắm giữ quyền lực và đã “bán" quyền lực đó để thu lợi bất chính cho mình.

Nội dung cơ bản của quyền được xét xử công bằng theo quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR, 1966)

Nội dung cơ bản của quyền được xét xử công bằng theo quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR, 1966)
Quyền con người nói chung và quyền được xét xử công bằng trong lĩnh vực tư pháp hình sự nói riêng đã được pháp luật quốc tế thừa nhận. Chủ thể của quyền này là người bị buộc tội, mà trong giai đoạn xét xử, người bị buộc tội chính là bị can, bị cáo

Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật

Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật
Mục đích của Công ước này là thúc đẩy, bảo hộ và đảm bảo người khuyết tật được hưởng thụ một cách đầy đủ và bình đẳng quyền con người và các quyềnmtự do cơ bản và nâng cao sự tôn trọng nhân phẩm vốn có của người khuyết tật.