Luật sư tư vấn về chủ đề "cụm công nghiệp"

cụm công nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cụm công nghiệp.

Thủ tục chuyển nhượng đất Cụm công nghiệp đã cho thuê ?

Thủ tục chuyển nhượng đất Cụm công nghiệp đã cho thuê ?
Kính gửi Công ty Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề xin nhờ tư vấn. Công ty A có Cụm Công nghiệp (không phải Khu công nghiệp) và cho Công ty B thuê đất có hạ tầng 30 năm, đến nay đã 10 năm, còn lại 20 năm nữa. Tiền thuê đất Công ty B đã thanh toán 28 năm. Nay Công ty B muốn chuyển nhượng cho Công ty C để Công ty C sẽ sử dụng nốt 20 năm còn lại.