Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Vấn đề đánh giá tác động môi trường thuộc về chủ đầu tư hay nhà thầu thi công ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Nghị định 18/2015/NĐ - CP nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Nội dung phân tích

Căn cứ vào khoản 2 điều 12 của Nghi định 18/2015/NĐ - CP quy định cụ thể về thực hiện đánh giá tác động môi trường sẽ thuộc về chủ dự án.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện khi thừa kế quyền sử dụng đất ?

"Điều 12. Thực hiện đánh giá tác động môi trường

2. Chủ dự án của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường".

Theo quy định này thì chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường chứ không phải nhà thầu thi công. Chủ đầu tư có thể tự mình thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động, các số liệu được sử dụng trong báo cáo tác động môi trường. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về môi trường và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT MÔI TRƯỜNG

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn quy trình, thủ tục sang tên xe trực tuyến