Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bài tư vấn về chủ đề Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất
Ngày 08/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. Vậy phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường từ ngày 01/8/2023 được quy định như thế nào?

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là một trong những thành phần trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mới

Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mới
Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 2023 đang là một chủ đề nóng hổi trong lĩnh vực quản lý môi trường. Việc thiết lập mức phí hợp lý không chỉ đảm bản tài chính bền vững cho việc thẩm định, mà còn tạo động lực cho các tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo quy trình và chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường của mình.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng