Đấu thầu rộng rãi

Bài tư vấn về chủ đề Đấu thầu rộng rãi

Phân biệt đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, đấu thầu chỉ định

Phân biệt đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, đấu thầu chỉ định
Mỗi hình thức lựa chọn nhà thầu sẽ có điểm riêng, không hình thức nào giống hình thức nào. Vì vậy khi lựa chọn hình thức áp dụng cụ thể thì phải đảm bảo đủ điều kiện với hình thức lựa chọn nhà thầu đó. Trong bài viết này luật Minh Khuê phân biệt những hình thức đầu thầu cơ bản theo luật đấu thầu:

Hạn mức đấu thầu rộng rãi qua mạng cập nhật mới nhất

Hạn mức đấu thầu rộng rãi qua mạng cập nhật mới nhất
Xu hướng số hóa trong mọi hoạt động là một xu hướng đang lên trong thời đại chuyển đổi số 4.0 như hiện nay. Trong bối cảnh này, đấu thầu qua mạng đã trở thành một hình thức không mới nhưng đang được đẩy mạnh áp dụng tại Việt Nam. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về đấu thầu qua mạng, bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về khái niệm này.

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Bài viết trình bày tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo Nghị định 95/2020/NĐ-CP.

Phân tích 5 tình huống, câu hỏi thường gặp nhất trong đấu thầu?

Phân tích 5 tình huống, câu hỏi thường gặp nhất trong đấu thầu?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có nội dung câu hỏi như sau: hiện tôi có một dự án, thực hiện hủy thầu (trong hủy thầu có yêu cầu thực hiện lại từ bước lập hồ sơ yêu cầu và thời gian hoàn thành quý 1/2018). Trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần trước thì thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là tháng 10/2017. Như vậy nếu thực hiện hủy thầu thì bên mời thầu có phải đăng tải lại khlcnt trên mạng đấu thầu quốc gia hay không ? Rất mong sự phản hồi và giúp đỡ của quý công ty. Xin trân thành cảm ơn.

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ?

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ?
Theo Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH ngày 15 -07-2020, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu. Quy định về quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, cụ thể:

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ?

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ?
Theo Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH ngày 15 -07-2020, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu. Quy định về quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, cụ thể:

Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được tiến hành như thế nào? Luật Minh Khuê chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thắc mắc về quá trình chấm thầu đối với đấu thầu rộng rãi ?

Thắc mắc về quá trình chấm thầu đối với đấu thầu rộng rãi ?
Kính chào công ty luật Minh Khuê, chúng tôi là đại diện chủ đầu tư thực hiện đấu thầu rộng rãi 1 gói thầu tư vấn theo hình thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian lựa chọn nhà thầu là quý II năm 2016, nên khi lựa chọn nhà thầu chúng tôi áp dụng thông tư 23/TT-BKH ĐT ngày 21/12/2015 để lập báo cáo đánh giá HSDT

Quy trình tồng quát lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ?

Quy trình tồng quát lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ?
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP; Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ; Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT; Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT; Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tồ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm mấy bước ?

Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm mấy bước ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 ; Luật Đầu tư công năm số 39/2019/QH14; Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH; Nghị định 63/2018/NĐ-CP; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT quy định về quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, cụ thể:

Các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư ? Quy định về Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế

Các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư ? Quy định về Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế
Căn cứ theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu và Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH năm 2020, Quy định về Các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thông qua đấu thầu, như sau:

Chọn nhà thầu ký hợp đồng dầu khí thực hiện bẳng đấu thầu rộng rãi?

Chọn nhà thầu ký hợp đồng dầu khí thực hiện bẳng đấu thầu rộng rãi?
Quy định về việc lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng dầu khí thông qua đấu thầu rộng rãi là một phương pháp phổ biến và hiệu quả để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và cạnh tranh trong quá trình chọn nhà thầu. Đấu thầu rộng rãi cho phép tất cả các nhà thầu có khả năng và quan tâm được tham gia, đồng thời tạo điều kiện để lựa chọn nhà thầu tốt nhất dựa trên các tiêu chí đã đề ra.

Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là tổ chức ?

Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là tổ chức ?
Theo Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH ngày 15 -07-2020, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu. Quy trình chi tiết lựa chọn nhà thầu hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gồi thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, cụ thể:

Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là cá nhân ?

Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là cá nhân ?
Theo Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH ngày 15 -07-2020, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu. Quy định về quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là cá nhân, cụ thể:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng