Luật sư tư vấn:

1. Có các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nào?

Theo quy định tại các điều từ Điều 20 đến Điều 27 Luật Đấu thầu năm 2013, có 08 hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, bao gồm:

-     Đấu thầu rộng rãi,

-     Đấu thầu hạn chế,

-     Chỉ định thầu,

-     Chào hàng cạnh tranh,

-     Mua sắm trực tiếp,

-     Tự thực hiện,

-     Lựa chọn nhà thầu/ nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt,

-     Tham gia thực hiện của cộng đồng.

 

2. Đấu thầu rộng rãi áp dụng trong trường hợp nào?

Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước được áp dụng trong các trường hợp sau:

-     Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

-     Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế

-     Dự án ppp nhóm c theo quy định pháp luật về đầu tư công. Trường hợp cần sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý quốc tế thì nhà đầu tư trong nước được liên danh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài ddẻ tham dự thầu và thực hiện dự án;

-    Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng.

 

3. Đấu thầu hạn chế áp dụng trong trường hợp nào?

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

1. Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật đấu thầu thì giải quyết như thế nào?

2. Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nêu trên thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)