Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ Logistics"

dịch vụ Logistics | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ Logistics.

Cảng biển là gì ? Khái niệm về cảng biển ?

Cảng biển là gì ? Khái niệm về cảng biển ?
Cảng biển và các quy định pháp lý liên quan đến cảng biển được pháp luật VIệt nam quy định trong luật hàng hải. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ phân tích khái niệm pháp lý các các quy định theo thông lệ quốc tế về cảng biển:

Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá ?

Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá ?
1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ một số lượng hàng hoá nhất định và các chứng từ liên quan đến số lượng hàng hoá đó để đòi tiền nợ đã đến hạn của khách hàng nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho khách hàng.

Logic toán và cơ sở toán học

Logic toán và cơ sở toán học
Ta biết rằng Toán Học là một ngành khoa học lý thuyết được phát triển trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các qui luật của tư duy logíc hình thức.

Logic hình thức và nhận thức khoa học

Logic hình thức và nhận thức khoa học
Logic hình thức nghiên cứu các quy luật hình thức của tư duy trừu tượng. Nếu như quá trình nhận thức (khoa học) là "từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng rồi lại từ tư duy trừu tượng trở về với thực tiễn" thì logic hình thức cho ta các quy luật để suy luận trong giai đoạn tư duy trừu tượng của toàn bộ quá trình nhận thức đó.