Luật sư tư vấn về chủ đề "giao dịch dân sự"

giao dịch dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao dịch dân sự.

Các vấn đề pháp lý xung quanh quan hệ dân sự với chính mình

Các vấn đề pháp lý xung quanh quan hệ dân sự với chính mình
Thực tế có rất nhiều hợp đồng bị tuyên vô hiệu khi vi phạm điều cấm của pháp luật. Một trong số đó là giao dịch dân sự với chính mình.Vấn đề giao dịch dân sự với chính mình thường được đặt ra tại các Hợp đồng thế chấp tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác.

Xác đinh phạm vi quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Xác đinh phạm vi quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định Bộ luật dân sự 2015
Các quy định của Bộ luật Dân sự được coi là văn bản chung nhất làm cơ sở để xây dựng các văn bản luật chuyên ngành khác. Về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại nhiều văn bản chuyên ngành còn chứa đựng những quy định chưa tương thích với Bộ luật Dân sự. Tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây:

Pháp luật dân sự quy định như thế nào về thi có giải?

Pháp luật dân sự quy định như thế nào về thi có giải?
Thi có giải là một loại giao dịch dân sự và được thể hiện dưới dạng hành vi pháp lý đơn phương. Khi tổ chức một cuộc thi có giải, tất cả các vấn đề có liên quan như điều kiện tham dự cuộc thi; điều kiện đạt giải; cơ cấu giải thưởng; phương thức thi,... đều do bên tổ chức cuộc thi có giải đưa ra

Tìm hiểu về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Tìm hiểu về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba
Thế nào là hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba? Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba; Phân biệt hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba với hợp đồng ba bên; Quyền từ chối của người thứ ba trong hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Quy định của pháp luật về thế chấp quyền tài sản?

Quy định của pháp luật về thế chấp quyền tài sản?
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các giao dịch dân sự diễn ra ngày càng nhiều, các biện pháp bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự là công cụ pháp lý hữu hiệu để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh. Bài viết dưới đây sẽ phân tích và làm rõ các quy định của pháp luật về thế chấp quyền tài sản:

Quy định về việc phân định thẩm quyền của toà án dân sự theo lãnh thổ ?

Quy định về việc phân định thẩm quyền của toà án dân sự theo lãnh thổ ?
Việc phân định thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ là sự phân định thẩm quyền sơ thẩm vụ việc dân sự giữa các toà án cùng cấp vói nhau, về nguyên tắc, việc phân định thẩm quyền phải được tiến hành trên cơ sở đảm bảo việc giải quyết vụ việc dân sự của toà án được nhanh chóng, đúng hạn.

Giao dịch dân sự là gì ? Mục đích, ý nghĩa của giao dịch dân sự ?

Giao dịch dân sự là gì ? Mục đích, ý nghĩa của giao dịch dân sự ?
Giao dịch dân sự là một trong những dạng giao dịch phổ biến bậc nhất trong các quan hệ pháp luật nói chung, nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ thuộc mọi lĩnh vực, vấn đề của cuộc sống. Bài viết sẽ tập trung phân tích quy định pháp luật liên quan đến giao dịch dân sự hiện nay: