Luật sư tư vấn về chủ đề "Hạn mức tín dụng"

Hạn mức tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hạn mức tín dụng.

Điều kiện đề vay vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng hay ngân hàng nhà nước Việt Nam bắt đầu từ 01/05/2018

Điều kiện đề vay vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng hay ngân hàng nhà nước Việt Nam bắt đầu từ 01/05/2018
Theo quy định của pháp luật cũ thì chỉ có quy định về việc khoản vay trong giới hạn cho phép và trong hạn mức mà ngân hàng hay tổ chức tín dụng có đặt ra nhưng nếu những khoản vay này vượt quá giới hạn thì tại năm 2018 pháp luật lại có quy định và thừa nhận về trường hợp này

Hạn mức tín dụng có lấp được lỗ hổng quản trị?

Hạn mức tín dụng có lấp được lỗ hổng quản trị?
"Các thành viên hội đồng quản trị của một ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM được huy động họp bất thường. Họ được thuyết trình về đề án bất động sản mà chủ đầu tư của nó là một trong những cổ đông lớn có tiếng nói quyết định của chính ngân hàng đó.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook