Luật sư tư vấn về chủ đề "Hạn mức tín dụng"

Hạn mức tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hạn mức tín dụng.

Phân loại các hình thức tín dụng phổ biến nhất hiện nay

Phân loại các hình thức tín dụng phổ biến nhất hiện nay
Tín dụng là việc chuyển giao vốn dựa trên cơ sở tín nhiệm và theo nguyên tắc hoàn trả, theo đó, người cho vay chuyển giao quyền sử dụng một lượng tài sản cho người vay trong một thời hạn nhất định. Vậy, các hình thức tín dụng phổ biến hiện nay gồm những hình thức nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Hạn mức tín dụng có lấp được lỗ hổng quản trị?

Hạn mức tín dụng có lấp được lỗ hổng quản trị?
"Các thành viên hội đồng quản trị của một ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM được huy động họp bất thường. Họ được thuyết trình về đề án bất động sản mà chủ đầu tư của nó là một trong những cổ đông lớn có tiếng nói quyết định của chính ngân hàng đó.