Luật sư tư vấn về chủ đề "hệ thống pháp luật"

hệ thống pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hệ thống pháp luật.

Phân các tích tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam

Phân các tích tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam
Để đánh giá về mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật cần phải dựa vào những tiêu chí được xác định về mặt lí thuyết, từ đó liên hệ với điều kiện và hoàn cảnh thực tế trong mỗi giai đoạn cụ thể, xem xét một cách khách quan và rút ra những kết luận, làm sáng tỏ những ưu điểm và nhược điểm của HTPL

Phân tích các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam ?

Phân tích các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam ?
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam tồn tại khá nhiều các ngành luật như ngành luật hiến pháp, ngành luật hành chính, ngành luật dân sự, ngành luật tố tụng dân sự, ngành luật hình sự, ngành luật tố tụng hình sự, ngành luật tài chính, ngành luật ngân hàng, ngành luật hôn nhân và gia đình...

Phân tích bản chất và đặc điểm của pháp luật Việt Nam hiện nay ?

Phân tích bản chất và đặc điểm của pháp luật Việt Nam hiện nay ?
Mỗi quốc gia có điều kiện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, truyền thống, lịch sử riêng..., vì vậy pháp luật của mỗi nước luôn có những nét đặc thù. Ở Việt Nam, sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguồn của pháp luật là gì ? Các loại nguồn của pháp luật ?

Nguồn của pháp luật là gì ? Các loại nguồn của pháp luật ?
Nguồn của pháp luật là nơi chứa quy tắc pháp luật cần thiết cho xử sự của chủ thể pháp luật hay nơi chứa đựng quy phạm pháp luật. Theo nghĩa này, nguồn của pháp luật đồng nghĩa với khái niệm “hình thức pháp luật bao gồm: pháp luật tập quán, pháp luật án lệ, văn bản quy phạm pháp luật.

Hình thức pháp luật là gì ? Khái niệm về hình thức pháp luật

Hình thức pháp luật là gì ? Khái niệm về hình thức pháp luật
Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thể hiện ý chí của mình thành các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung. Bài viết phân tích, làm rõ khái niệm về hình thức pháp luật, các loại hình thức pháp luật phổ biến, cụ thể:

Hai hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW

Hai hệ thống pháp luật COMMON LAW và CIVIL LAW
Hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law là hai hệ thống pháp luật lớn và điển hình trên thế giới. Hai hệ thống này có những điểm đặc thù, tạo nên những “dòng họ” pháp luật, với những đặc trưng pháp lý riêng. Mặc dù ngày nay pháp luật ở các nước thuộc hai hệ thống này cũng có nhiều thay đổi theo hướng bổ khuyết những mặt hạn chế, tích hợp nhiều nội dung mới, nhưng về cơ bản sự thay đổi ấy vẫn không làm mất đi những đặc thù riêng, triết lý riêng, từng tạo nên “bản sắc” của hai hệ thống pháp luậ

Hệ thống pháp luật và chế độ pháp quyền

Hệ thống pháp luật và chế độ pháp quyền
Bước vào năm mới Tân Mão, người dân nước ta chỉ còn một thập kỷ để thực hiện ước mơ trở thành một quốc gia công nghiệp. Vẫn biết, cảng biển, khu công nghiệp, tàu cao tốc... và mọi văn minh vật chất khác đều có thể dựa trên tiền vay mà dựng lên chóng vánh.

Tổng quan về hệ thống pháp luật kinh doanh

Tổng quan về hệ thống pháp luật kinh doanh
“Pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong đó có các quan hệ kinh tế. Người quản lý DN muốn quản lý DN phải biết mình tham gia vào các quan hệ nào và các quan hệ đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật như thế nào?”

Tổng quan hệ thống pháp luật về kinh doanh

Tổng quan hệ thống pháp luật về kinh doanh
“Pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong đó có các quan hệ kinh tế. Người quản lý DN muốn quản lý DN phải biết mình tham gia vào các quan hệ nào và các quan hệ đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật như thế nào?”