hoạt động cho vay

Bài tư vấn về chủ đề hoạt động cho vay

Phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại?

Phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại?
Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận. Theo quy định tại khoản 16 điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 thì: Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó...

Phí cam kết (COMMITMENT FEE) là gì ? Phí liên quan đến hoạt động cho vay

Phí cam kết (COMMITMENT FEE) là gì ? Phí liên quan đến hoạt động cho vay
Phí cam kết (COMMITMENT FEE) là phí của người cho vay duy trì tín dụng sẵn có. Phí có thể bị hủy đối với một số người vay, và thường được thay bằng lãi suất khi tiền được tạm ứng, như trong tín dụng tuần hoàn. Trong tín dụng kinh doanh, phí cam kết thường được tính cho phẫn chưa sử dụng của hạn mức tín dụng.

Một số vấn đề trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại?

Một số vấn đề trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại?
Cho vay là phương thức tài trợ có tính truyền thống của nghề Ngân hàng. Hình thức biểu hiện cụ thể là: Ngân hàng chuyển tiền trực tiếp cho khách hàng sử dụng theo yêu cầu hoặc mục đích tiêu dùng của khách hàng khi khách hàng đáp ứng được các yêu cầu của Ngân hàng đặt ra ...

Quy trình giải quyết tranh chấp vay tài sản

Quy trình giải quyết tranh chấp vay tài sản
Hiện nay rất nhiều những cá nhân, tổ chức gặp khó khăn đã phải huy động vay vốn từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân, tổ chức khác. Vậy nên việc tranh chấp vay tài sản diễn ra ngày càng nhiều, trong bài viết dưới đây Luật Minh Khuê sẽ đưa ra một số phương pháp để giải quyết tranh chấp trong hoạt động vay tài sản.

Hợp đồng cho vay và quản lý khoản vay trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Hợp đồng cho vay và quản lý khoản vay trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng
Cho vay và đi vay trong nền kinh tế thị trường là một hoạt động phổ biến và tất yếu. Khi giao dịch vay chắc chắn sẽ không thể thiếu hợp đồng cho vay và các quy định về quản lý khoản vay. Bài viết dưới đây sẽ phân tích quy định pháp luật về hợp đồng cho vay và quản lý khoản vay tại tổ chức tín dụng.

Hoạt động cấp tín dụng là gì ? Phân tích về hoạt động cho vay

Hoạt động cấp tín dụng là gì ? Phân tích về hoạt động cho vay
Xuất phát từ nhu cầu tự nhiên của con người để giải quyết khó khăn kinh tế tạm thời nên đã hình thành hoạt động cấp tín dụng trong đó cho vay là giao dịch phổ biến hiện nay. Bài viết phân tích những quy định về hoạt động cấp tín dụng, cho vay cụ thể:

Tư vấn pháp luật về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính?

Tư vấn pháp luật về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính?
Thưa luật sư, Vui lòng cho Em hỏi vào tháng 04/ 2011 . Em có vay của công ty tài chính XYZ 25.000.000 đồng . với mức lãi suất là 4,99 %. thời hạn trả là 30 tháng, mỗi tháng 1.635.000 đồng. lãi suất ko tính theo số dư giảm dần. nếu tháng nào đóng chậm 1 -> 15 ngày sẽ bị phạt 150.000 đồng, thêm 150.000đồng cho 15 ngày tiếp theo. trước khi vay Em được thông báo là nếu trả trước hẹn sẽ phải đóng phí la 4 % . rồi có 1 ngày công ty nhăn tin tới nêu trả trước hạn sẽ là 10% .
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng