Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động thanh tra"

hoạt động thanh tra | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động thanh tra.

Thanh tra nhà nước và những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thanh tra nhà nước.

Thanh tra nhà nước và những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thanh tra nhà nước.
Thanh tra là một chức năng thiết yếu, quan trọng trong QLNN, thực hiện việc xem xét, đánh giá và xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với phương châm ở đâu có quản lý ở đó có thanh,kiểm tra

Quy định về hoạt động thanh tra trong công an nhân dân

Quy định về hoạt động thanh tra trong công an nhân dân
Theo Nghị định số 25/2021/NĐ-CP, hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong CADN gồm: Thanh tra Bộ Công an (Thanh tra Bộ); Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh tra Công an tỉnh); Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Hoạt động thanh tra được xây dựng nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vậy thanh tra là gì? Phân biệt giữa thanh tra, kiểm tra và giám sát?

Hoạt động thanh tra được xây dựng nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vậy thanh tra là gì? Phân biệt giữa thanh tra, kiểm tra và giám sát?
Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá cũng như thực hiện các biện pháp kỉ luật của tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức và quy trình thanh tra sẽ được thực hiện theo trình tự pháp luật nhất định. Các hoạt động thanh tra thường nhằm mục đích phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ các lợi ích nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Tiêu chuẩn Trưởng đoàn thanh tra năm 2023 ra sao?

Tiêu chuẩn Trưởng đoàn thanh tra năm 2023 ra sao?
Trưởng đoàn thanh tra là người đứng đầu đoàn thanh tra với vai trò thủ trưởng có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý đoàn thanh tra. Pháp luật quy định tiêu chuẩn Trưởng đoàn thanh tra như thế nào?

Nguyên tắc hoạt động thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ

Nguyên tắc hoạt động thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ
Tổng Thanh tra Chính phủ là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nguyên tắc hoạt động thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ hiện nay như thế nào?

Quy định về vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Quy định về vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
Ban Chấp Hành Trung Ương ban hành quy định Số: 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên trong đó có quy định về vi phạm của đảng viên trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Vậy thanh tra, kiểm tra kiểm toán có nhiệm vụ gì và xử lý vi phạm về hoạt động này ra sao?

Cơ chế bảo đảm thi hành luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo....

Cơ chế bảo đảm thi hành luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo....
Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh ấy, việc từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, cũng như pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng là một yêu cầu tất yếu để nâng cao vai trò quản lý nhà nước và quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước ta, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.[1]
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng