Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động thanh tra"

hoạt động thanh tra | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động thanh tra.

Quy định về hoạt động thanh tra trong công an nhân dân

Quy định về hoạt động thanh tra trong công an nhân dân
Theo Nghị định số 25/2021/NĐ-CP, hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong CADN gồm: Thanh tra Bộ Công an (Thanh tra Bộ); Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh tra Công an tỉnh); Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Thanh tra nhà nước và những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thanh tra nhà nước.

Thanh tra nhà nước và những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thanh tra nhà nước.
Thanh tra là một chức năng thiết yếu, quan trọng trong QLNN, thực hiện việc xem xét, đánh giá và xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với phương châm ở đâu có quản lý ở đó có thanh,kiểm tra

Hoạt động thanh tra được xây dựng nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vậy thanh tra là gì? Phân biệt giữa thanh tra, kiểm tra và giám sát?

Hoạt động thanh tra được xây dựng nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vậy thanh tra là gì? Phân biệt giữa thanh tra, kiểm tra và giám sát?
Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá cũng như thực hiện các biện pháp kỉ luật của tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức và quy trình thanh tra sẽ được thực hiện theo trình tự pháp luật nhất định. Các hoạt động thanh tra thường nhằm mục đích phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ các lợi ích nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Quy định về vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Quy định về vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
Ban Chấp Hành Trung Ương ban hành quy định Số: 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên trong đó có quy định về vi phạm của đảng viên trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Vậy thanh tra, kiểm tra kiểm toán có nhiệm vụ gì và xử lý vi phạm về hoạt động này ra sao?