Luật sư tư vấn về chủ đề "liên bang nga"

liên bang nga | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề liên bang nga.

Hiến pháp Liên Bang Nga - Chương 3: Chế độ liên bang

Hiến pháp Liên Bang Nga - Chương 3: Chế độ liên bang
Nga là một nhà nước cộng hòa liên bang, gồm nhiều thực thể liên bang. Do đó cần phải quy định chế độ liên bang trong Hiến pháp. Hãy cùng tìm hiểu thẩm quyền của chính quyền Liên bang Nga là gì? Trường hợp mâu thuẫn giữa đạo luật liên bang và văn bản quy phạm pháp luật của chủ thể Liên bang Nga?

Tổng thư kí liên hợp quốc là gì ? Quy định về tổng thư ký liên hợp quốc

Tổng thư kí liên hợp quốc là gì ? Quy định về tổng thư ký liên hợp quốc
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là chức danh đứng đầu Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. Trong thực tế, Tổng Thư ký cũng đồng thời là người phát ngôn của Liên Hợp Quốc. Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, chức danh Tổng Thư ký được bổ nhiệm bởi Đại Hội đồng căn cứ trên sự tiến cử của Hội đồng Bảo an. Tổng Thư ký có thể được tái bổ nhiệm.

Đã có biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho nhập khẩu hàng hóa từ Liên Bang Nga!

Đã có biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho nhập khẩu hàng hóa từ Liên Bang Nga!
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU - bao gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan) được ký kết ngày 29/5/2015, và có hiệu lực từ ngày 05/10/2016. Để thực thi hiệp định, ngày 26/12/2017 Chính phủ đã ban hàng nghị định 150/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á - Âu.

Quyền lập quĩ của chính phủ liên ban Nga

Quyền lập quĩ của chính phủ liên ban Nga
Để tiếp tục phục vụ công tác nghiên cứu, so sánh, học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài nhằm hoàn thiện pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nước ta, chúng tôi xin giới thiệu các quy định của pháp luật Liên bang Nga về quy trình soạn thảo, ban hành, công bố, hiệu lực, xử lý và đăng ký quốc gia văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các cơ quan hành pháp Liên bang Nga.

Bảo hiểm rủi ro tín dụng thế chấp bất động sản ở Liên Bang Nga

Bảo hiểm rủi ro tín dụng thế chấp bất động sản ở Liên Bang Nga
Năm 2005 Nga sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật cầm cố bất động sản và các luật hữu quan (như Luật ruộng đất, nhà ở, công chứng và Luật tố tụng dân sự, v.v…) cho phù hợp với tình hình mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu hoá các nền kinh tế để Nga gia nhập WTO. Theo Luật cầm cố nói trên, thì những bất động sản sau đây, kể cả công trình xây dựng dở dang, đều có thể dùng làm tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng (xin gọi là tín dụng thế chấp bất động sản tài sản)