nguồn chứng cứ

Bài tư vấn về chủ đề nguồn chứng cứ

Khái niệm nguồn chứng cứ và phân loại nguồn chứng cứ?

Khái niệm nguồn chứng cứ và phân loại nguồn chứng cứ?
Việc nghiên cứu chứng cứ nói chung, nguồn chứng cứ nói riêng trong vụ án hình sự có một ý nghĩa lớn không chỉ về mặt pháp lý, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Nếu không tìm được nguồn chứng cứ sẽ không thể có chứng cứ giải thích,làm sáng tỏ các tình tiết và diễn biến của vụ án.

Nguồn chứng cứ trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu? Vai trò và ý nghĩa của chứng cứ trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu?

Nguồn chứng cứ trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu?  Vai trò và ý nghĩa của chứng cứ trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu?
Lý luận và các quy định của pháp luật về chứng cứ trong TTHS đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Khái niệm chứng cứ, nguồn chứng cứ, những vấn đề phải chứng minh, hoạt động thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ... đã được quy định trong BLTTHS.

Dữ liệu điện tử - một loại nguồn chứng cứ

Dữ liệu điện tử - một loại nguồn chứng cứ
Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay, tháo gỡ vướng mắc do thực tiễn đặt ra, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã bổ sung dữ liệu điện tử làm nguồn chứng cứ mới so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng