Luật sư tư vấn về chủ đề "nguyên thủ quốc gia"

nguyên thủ quốc gia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguyên thủ quốc gia.

Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp

Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp
Nguyên thủ quốc gia là một chế định quan trọng trong xã hội, trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu nhà nước, có những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định và có mối quan hệ với các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Nguyên thủ Quốc gia và Chính phủ Vương quốc Anh?

Nguyên thủ Quốc gia và Chính phủ Vương quốc Anh?
Mỗi một quốc gia sẽ có cơ cấu tổ chức Bộ máy chính quyền mang đặc trưng của quốc gia đó. Ở Vương quốc Anh cũng như vậy, cùng với việc trải qua thời gian dài của lịch sử phát triển và các cuộc chiến tranh khác nhau đã hình thành nên Vương quốc Anh như hiện nay.

Cách thức tuyển chọn Nguyên thủ quốc gia?

Cách thức tuyển chọn Nguyên thủ quốc gia?
Phụ thuộc vào hình thức chính thể mà cách thức tuyển chọn nguyên thủ quốc gia hoàn toàn khác nhau. Ở những nước quân chủ lập hiến, hình thức phổ biến là truyền ngôi. Còn ở hình thức Nhà nước Cộng hòa thì cách thức phổ biến là bầu cử.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook