Luat Minh Khue

niêm yết chứng khoán

niêm yết chứng khoán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về niêm yết chứng khoán

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?
Luật Minh Khuê, xin tư vấn và hỗ trợ khách hàng về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán, các nghiệp vụ kinh doanh công ty chứng khoán được phép thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán như sau:

Phát hành và niêm yết chứng khoán

Phát hành và niêm yết chứng khoán
Việc chào bán lần đầu tiên chứng khoán mới gọi là phát hành chứng khoán. Nếu đợt phát hành dẫn đến việc đưa một loại chứng khoán của một tổ chức lần đầu tiên ra công chúng thì gọi là phát hành lần đầu ra công chúng.