Luật sư tư vấn về chủ đề "thế chấp sổ đỏ"

thế chấp sổ đỏ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thế chấp sổ đỏ.

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Người yêu cầu đăng ký phát hiện trong phiếu yêu cầu đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm có sai sót về nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký thì có quyền yêu cầu sửa chữa sai sót đó.

Điều kiện để thế chấp quyền sử dụng đất và thủ tục trích lục địa chính?

Điều kiện để thế chấp quyền sử dụng đất và thủ tục trích lục địa chính?
Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Cá nhân, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là chủ sở hữu đất mà là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với phần đất được cấp Giấy chứng nhận. Họ có quyền thế chấp, tặng cho, chuyển nhượng .... quyền sử dụng đất đó.

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có nhiều thay đổi kể từ tháng 5/2021

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có nhiều thay đổi kể từ tháng 5/2021
Nghị định số 21/2021/NĐ-CP về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2021. Nghị định quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm tài sản bảo đảm; xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và xử lý tài sản bảo đảm.

Thế chấp âm (NEGATIVE PLEDGE) là gì ? Tìm hiểu

Thế chấp âm (NEGATIVE PLEDGE) là gì ? Tìm hiểu
Thế chấp âm là điều khoản trong bản khế ước trái phiếu trong đó công ty hoặc chính phủ phát hành đồng ý không thế chấp các tài sản, trừ khi các người giữ trái phiếu công ty hay trái phiếu chính phủ tối thiểu phải được đảm bảo ngang nhau.

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ
Quyết định giám đốc thẩm số 05/2018/KDTM-GĐT ngày 18-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại cổ phần V với các bị đơn là ông Nguyễn Văn C và bà Vũ Thị T.