Luật sư tư vấn về chủ đề "thị trường"

thị trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thị trường.

Thị trường giao dịch tập trung là gì ? Thị trường giao dịch phi tập trung là gì?

Thị trường giao dịch tập trung là gì ? Thị trường giao dịch phi tập trung là gì?
Trên thế giới hiện nay có nhiều sàn giao dịch và số lượng sử dụng các sàn giao dịch ngày càng phổ biến trong việc mua bán chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán. Trong đó, thị trường giao dịch tập trung và thị trường giao dịch phi tập trung là hai loại thị trường rất phổ biến có số lượng chứng khoán niêm yết và các giao dịch chứng khoán diễn ra nhiều nhất.

Bàn luận về chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Bàn luận về chính phủ trong nền kinh tế thị trường
Nếu các thị trường và hệ thống thị trường là hiệu quả, tại sao lại để cho chính phủ nhúng tay vào hoạt động của họ? Tại sao họ không áp dụng một chính sách gọi là laissez-faire và cho phép các thị trường tư nhân hoạt động không chịu bất cứ sự can thiệp nào của nhà nước?

Những rủi ro trên thị trường chứng khoán?

Những rủi ro trên thị trường chứng khoán?
Rủi ro khi đầu tư chứng khoán là điều mà bất kỳ nhà đầu tư nào khi tham gia vào thị trường chứng khoán cũng cần phải biết. Đầu tư chứng khoán có thể mang đến mức lợi nhuận rất cao, tuy nhiên cũng tiềm ẩn những rủi ro và khó khăn nhất định.

Thị trường vốn (CAPITAL MARKET) là gì ? Tìm hiểu

Thị trường vốn (CAPITAL MARKET) là gì ? Tìm hiểu
Thị trường vốn là thị trường tài chính trong đó các công ty và các cơ quan chính phủ tăng vốn bằng cách bán cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khả mại có kỳ đáo hạn cao hơn một năm

Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật về quản trị rủi ro thị trường trong hoạt động ngân hàng thương mại

Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật về quản trị rủi ro thị trường trong hoạt động ngân hàng thương mại
Rủi ro thị trường là khả năng hứng chịu một kết quả thua lỗ trong kinh doanh khi mà thị trường có những biến động và thay đổi ngược chiều so với dự đoán của ngân hàng. Vậy làm sao để quản trị rủi ro thị trường để đảm bảo hoạt động ngân hàng đạt hiệu quả? Theo dõi bài viết sau đây:

Thị trường buôn bán hàng hóa theo quy định của pháp luật

Thị trường buôn bán hàng hóa theo quy định của pháp luật
Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có giá trị có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi hay buôn bán và được lưu thông và có sẵn trên trên thị trường.Thị trường hàng hóa là là một thị trường vật lí hoặc thị trường ảo để mua, bán và kinh doanh sản phẩm thô phẩm thô hoặc sơ cấp.

Thị trường liên quan là gì ? Cách xác định thị trường liên quan ?

Thị trường liên quan là gì ? Cách xác định thị trường liên quan ?
Thị trường liên quan thường bao gồm ít nhất hai thành tố là thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lí liên quan. Việc phân chia thị trường liên quan thành thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lí liên quan không có nghĩa là có hai thị trường riêng biệt.

Thị phần là gì? Vai trò, cách gia tăng thị phần đối với doanh nghiệp

Thị phần là gì? Vai trò, cách gia tăng thị phần đối với doanh nghiệp
Thị phần tên tiếng Anh là Market Share, đây chính là phần trăm tiêu thụ sản phẩm nhất định mà mỗi một doanh nghiệp đang chiếm lĩnh ở trên thị trường nhất định. Nó thể hiện qua doanh số sản phẩm và dịch vụ tiêu thụ doanh nghiệp so với tổng lượng doanh số đã tiêu thụ ở trên toàn thị trường.

Thị trường tài chính là gì ? Quy định pháp luật về thị trường tài chính

Thị trường tài chính là gì ? Quy định pháp luật về thị trường tài chính
Thị trường tài chính là thị trường giao dịch các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu,…Thành phần tham gia giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian và Chính phủ là những người tham gia mua và bán các loại tài sản tài chính-hàng hóa của thị trường tài chính khóa