Luat Minh Khue

thủ tục nghỉ hưu

thủ tục nghỉ hưu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục nghỉ hưu

Giải quyết chế độ hưu trí cho người tham gia công tác hội phụ nữ xã ?

Giải quyết chế độ hưu trí cho người tham gia công tác hội phụ nữ xã ?
Xin chào Luật sư, tôi tham gia công tác làm Chủ tịch Hội phụ nữ xã và đóng BHXH liên tục từ tháng 10/1991 đến tháng 10 năm 2006 là 15 năm 1 tháng. Tôi được Đảng ủy, UBND xã cho nghỉ chế độ từ tháng 11 năm 2006 (theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ) khi đủ 15 năm đóng BHXH. Nhưng do thiếu sự quan tâm của lãnh đạo UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên lên thủ tục nghỉ hưu của tôi bị kéo dài sang năm 2007.