Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục tách thửa đất đai"

thủ tục tách thửa đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục tách thửa đất đai.

Vụ án được nhập hoặc tách trong giai đoạn truy tổ trong trường hợp nào?

Vụ án được nhập hoặc tách trong giai đoạn truy tổ trong trường hợp nào?
Viện kiểm sát quyết định nhập vụ án khi thuộc một trong các trường hợp: Bị can phạm nhiều tội. Bị can phạm tội nhiều lần; Nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có.

Phân tích các nguyên tắc cơ bản của luật đất đai ?

Phân tích các nguyên tắc cơ bản của luật đất đai  ?
Khi đề cập tới các nguyên tắc tức là nói đến phương hướng chỉ đạo, là nền tảng pháp lí xuyên suốt trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật. Bài viết phân tích 5 nguyên tắc cơ bản của luật đất đai hiện nay, cụ thể:

Điều kiện để được bán tài sản đồng sở hữu là gì ? Thủ tục bán nhà đất là tài sản đồng sở hữu ?

Điều kiện để được bán tài sản đồng sở hữu là gì ? Thủ tục bán nhà đất là tài sản đồng sở hữu ?
Tư vấn về đồng sở hữu quyền sử dụng đất ? Làm thế nào để bán nhà, đất là tài sản đồng sở hữu ? Có thể chuyển nhượng đất khi không tìm được người đồng sở hữu mảnh đất ? Phân chia tài sản được thụ hưởng trong đồng sở hữu sổ đỏ ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Theo quy định mới, Khi nào chủ đầu tư dự án được tự duyệt bản vẽ thi công ? Lập dự án phát triển nhà ở thương mại như thế nào ?

Theo quy định mới, Khi nào chủ đầu tư dự án được tự duyệt bản vẽ thi công ? Lập dự án phát triển nhà ở thương mại như thế nào ?
Có được đăng ký quyền sử dụng đất (cấp sổ đỏ) đối với dự án treo ? Thẩm quyền thay đổi dự án khu sinh thái biển ? Pháp luật quy định về việc lập dự án phát triển nhà ở thương mại chọn chủ đầu tư dự án như thế nào ? Thắc mắc về quy trình và thủ tục về đất của một dự án ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Đất quy hoạch có được chuyển nhượng hay tách sổ đỏ không?

Đất quy hoạch có được chuyển nhượng hay tách sổ đỏ không?
Việc quy hoạch quyền sử dụng đất có thể tác động trực tiếp đến quá trình tách thửa, tách sổ đỏ của người dân đối với phần đất nằm trong quy hoạch của nhà nước. Vậy, người dân có quyền tách thửa không ? Điều kiện tách sổ đỏ là gì ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 30 tháng 01 năm 2018 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2018

Đất nông nghiệp tại TP. HCM có được phép tách thửa?

Đất nông nghiệp tại TP. HCM có được phép tách thửa?
Đất nông nghiệp sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh được phép tách thửa khi nào? Phải đảm bảo những điều kiện pháp lý gì thì mới được tách thửa đất nông nghiệp và những vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện tách thửa sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Điều kiện tách thửa đất ở, đất nông nghiệp tại Đồng Nai năm 2021 ?

Điều kiện tách thửa đất ở, đất nông nghiệp tại Đồng Nai năm 2021 ?
Đất ở và đất nông nghiệp là hai loại đất sử dụng chính của người dân các tỉnh thành phố vậy, điều kiện tách thửa đối với hai loại đất này được quy định như thế nào ? Hồ sơ và các giấy tờ xin tách thửa tại tỉnh Đồng Nai sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Hướng dẫn thủ tục tặng cho, tách thửa đất, nhà ở?

Hướng dẫn thủ tục tặng cho, tách thửa đất, nhà ở?
Trong những năm qua cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế - Xã hội, dẫn đến nhu cầu tách thửa đất tại thành phố Đà Nẵng không ngừng tăng cao. Luật Minh Khuê tư vấn về điều kiện tách thửa tại Đà Nẵng và những quy định pháp lý chung để quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Quy định pháp luật về diện tích tối thiểu được tách thửa ?

Quy định pháp luật về diện tích tối thiểu được tách thửa ?
Hiện nay, hàng năm UBND tỉnh/Thành phố ban hành khung giá đất và các điều kiện liên quan đến diện tích tối thiểu tách thửa trên từng địa bàn của tỉnh/thành phố. Công ty luật Minh Khuê tư vấn pháp luật đất đai và vấn đề diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định hiện nay:

Đất nông nghiệp đã giao khoán cho người dân thì có thu hồi lại được không ? Đền bù tài sản trên đất

Đất nông nghiệp đã giao khoán cho người dân thì có thu hồi lại được không ? Đền bù tài sản trên đất
Hỏi về đất đai và cách xác định hướng nhà đền bù giải tỏa ? Tư vấn về việc được đền bù diện tích đất ít hơn thực tế ? Hỏi về đền bù đất do quy hoach mở đường giao thông ? Hỏi đền bù đất và tài sản trên đất theo luật đất đai ? sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể: