Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục tách thửa đất đai"

thủ tục tách thửa đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục tách thửa đất đai.

Đất quy hoạch có được chuyển nhượng hay tách sổ đỏ không?

Đất quy hoạch có được chuyển nhượng hay tách sổ đỏ không?
Việc quy hoạch quyền sử dụng đất có thể tác động trực tiếp đến quá trình tách thửa, tách sổ đỏ của người dân đối với phần đất nằm trong quy hoạch của nhà nước. Vậy, người dân có quyền tách thửa không ? Điều kiện tách sổ đỏ là gì ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 30 tháng 01 năm 2018 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2018

Đất nông nghiệp tại TP. HCM có được phép tách thửa?

Đất nông nghiệp tại TP. HCM có được phép tách thửa?
Đất nông nghiệp sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh được phép tách thửa khi nào? Phải đảm bảo những điều kiện pháp lý gì thì mới được tách thửa đất nông nghiệp và những vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện tách thửa sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Điều kiện tách thửa đất ở, đất nông nghiệp tại Đồng Nai năm 2020 ?

Điều kiện tách thửa đất ở, đất nông nghiệp tại Đồng Nai năm 2020 ?
Đất ở và đất nông nghiệp là hai loại đất sử dụng chính của người dân các tỉnh thành phố vậy, điều kiện tách thửa đối với hai loại đất này được quy định như thế nào ? Hồ sơ và các giấy tờ xin tách thửa tại tỉnh Đồng Nai sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Hướng dẫn thủ tục tặng cho, tách thửa đất, nhà ở?

Hướng dẫn thủ tục tặng cho, tách thửa đất, nhà ở?
Trong những năm qua cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế - Xã hội, dẫn đến nhu cầu tách thửa đất tại thành phố Đà Nẵng không ngừng tăng cao. Luật Minh Khuê tư vấn về điều kiện tách thửa tại Đà Nẵng và những quy định pháp lý chung để quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Quy định pháp luật về diện tích tối thiểu được tách thửa ?

Quy định pháp luật về diện tích tối thiểu được tách thửa ?
Hiện nay, hàng năm UBND tỉnh/Thành phố ban hành khung giá đất và các điều kiện liên quan đến diện tích tối thiểu tách thửa trên từng địa bàn của tỉnh/thành phố. Công ty luật Minh Khuê tư vấn pháp luật đất đai và vấn đề diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định hiện nay:

Điều kiện tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành ?

Điều kiện tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành ?
Luật Minh Khuê giải đáp quy định của pháp luật về điều kiện tách thửa đất. Trình tự và thủ tục tách thửa đất. Các vấn đề liên quan khác đến tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện nay và việc giải quyết các tranh chấp đất đai phát sinh trong quá trình tách thửa sổ đỏ:

Điều kiện hồ sơ xin tách thửa đất gồm những giấy tờ gì ?

Điều kiện hồ sơ xin tách thửa đất gồm những giấy tờ gì ?
Diện tích tối thiểu tách thửa bao nhiêu mét vuông ? Điều kiện và hồ sơ tách thửa đất cần những gì và một số câu hỏi pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê, xin tư vấn và hỗ trợ khách hàng về trình tự thủ tục tiến hành tách thửa theo quy định của pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn: