Luat Minh Khue

Thuế môn bài

Thuế môn bài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thuế môn bài

Khai thuế môn bài ?

Khai <strong>thuế</strong> <strong>môn</strong> <strong>bài</strong> ?
Kính nhờ luật sư hướng dẫn giúp em thuế môn năm 2016. Nếu công ty đi nộp thay chủ nhà đã thoả thuận

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế Môn bài

Hướng dẫn kê khai, nộp <strong>thuế</strong> <strong>Môn</strong> <strong>bài</strong>
Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;