Luật sư tư vấn về chủ đề "thương mại dịch vụ"

thương mại dịch vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương mại dịch vụ.

Phân tích các quy định cơ bản của thương mại dịch vụ theo GATS

Phân tích các quy định cơ bản của thương mại dịch vụ theo GATS
Nằm trong khuôn khổ của WTO, Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) là một hiệp định thương mại thiết lập nên một hệ thống quy tắc thương mại quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ đáng tin cậy, đảm bảo đối xử công bằng với tất cả những người tham gia,..

Sự cần thiết của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) ?

Sự cần thiết của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) ?
Trong suốt một thời gian dài, người ta cho rằng không cần thiết phải có một hiệp định về thương mại dịch vụ vì hầu hết các hoạt động dịch vụ đều là những hoạt động diễn ra trong phạm vi của một quốc gia và khó giao dịch qua biên giới. Vậy tại sao hiệp định GATS lại ra đời? Hãy cùng tìm hiểu

Hỏi về biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của WTO ?

Hỏi về biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của WTO ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có thắc mắc như sau: Tại sao trong biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của các thành viên WTO thường chỉ nêu ra về hạn chế về mở cửa thị trường và đãi ngộ quốc gia, mà không nêu ra hạn chế về những lĩnh vực khác? Tôi xin cảm ơn!