Luật sư tư vấn về chủ đề "Tội vô ý làm chết người"

Tội vô ý làm chết người | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tội vô ý làm chết người.

Ngộ sát là gì? Ngộ sát có phải chịu tội hay không?

Ngộ sát là gì? Ngộ sát có phải chịu tội hay không?
Pháp luật hình sự Việt Nam quy định chế tài rất nghiêm khắc với những nhóm hành vi gây chết người.Tội ngộ sát là cách gọi thực tế của nhiều người về tội vô ý làm chết người, là một thuật ngữ pháp lý hình sự để chỉ hành vi giết người nhưng mục đích của hành vi được xem xét trên yếu tố lỗi vô ý.

Năm điểm đáng chú ý khi phân tích tội vô ý làm chết người?

Năm điểm đáng chú ý khi phân tích tội vô ý làm chết người?
Vô ý làm chết người là hành vi của một người làm cho người khác bị chết với lỗi vô ý, có nghĩa là người thực hiện hành vi gây hậu quả chết người do không thấy trước được khả năng gây ra hậu quả chết người mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước được