Luật sư tư vấn về chủ đề "tư pháp quốc tế"

tư pháp quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư pháp quốc tế.

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Tư pháp Quốc tế ?

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Tư pháp Quốc tế ?
Hợp tác quốc tế về mọi mặt giữa các quốc gia là hiện thực tất yếu khách quan trong thời đại ngày nay và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phồn vinh của mỗi đất nước. Trong đó không thể thiếu quan hệ dân sự nảy sinh giữa công dân các nước, từ đó đặt ra vấn đề tư pháp quốc tế.

Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế

Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế
Sự hợp tác quốc tế về mọi mặt giữa quốc gia là sự phát triển tất yếu của quan hệ quốc tế. Việc củng cố và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thể hiện trong quan hệ dưới nhiều thức và phương diện khác nhau.

Quy phạm xung đột trong tư pháp quốc tế.

Quy phạm xung đột trong tư pháp quốc tế.
Với xu hướng toàn cầu hoá cùng hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới, các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân có yếu tố nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến, dẫn tới các quy định của pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ có yếu tố nước ngoài đó.

Quyền miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam ? Vấn đề cải cách tư pháp

Quyền miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam ? Vấn đề cải cách tư pháp
Tư pháp quốc tế là một lĩnh vực pháp luật có hệ thống chủ thể riêng của mình bao gồm thể nhân, pháp nhân và quốc gia. Trong đó, quốc gia được xác định là chủ thể đặc biệt của Tư pháp quốc tế. Vấn đề là khi quốc gia tham gia vào các mối quan hệ này, quyền và nghĩa vụ chủ thể của quốc gia hay nói cách khác, quy chế pháp lý của quốc gia được xác định như thế nào.

Cách giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế

Cách giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế
Tuy các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển, đã rất nỗ lực trong việc xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất, nhưng nhìn chung, việc này thường khó khăn. Có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất có hiệu lực áp dụng trên phạm vi quốc tế

Những thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế là gì ?

Những thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế là gì ?
Tư pháp quốc tế là một ngành luật vô cùng quan trọng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế là gì ?Các quan điểm về thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế ?

Tư pháp quốc tế - Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế - Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế
Ngày nay, khi mà công cuộc Toàn cầu hoá, hiện đại hoá diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc thiết lập , xây dựng và củng cổ mỗi liên kết quốc tế giữa các quốc gia là một hiện thực tất yếu khách quan. Liên kết quốc gia này làm hình thành hai mối quan hệ chính: Mối quan hệ trên danh nghĩa quốc gia với nhau

Vấn đề lẩn tránh pháp luật trong tư pháp quốc tế

Vấn đề lẩn tránh pháp luật trong tư pháp quốc tế
Xây dựng cơ chế đảm bảo thực hiện: bên cạnh những quy định cụ thể điều chỉnh nội dung của việc xử lý các quan hệ dân sự có hiện tượng “lẩn tránh pháp luật”, BLTTDS còn phải có những quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo được rằng, khi hiện tượng “lẩn tránh pháp luật” xảy ra

Thừa kế và giải quyết xung đột về thừa kế trong tư pháp quốc tế

Thừa kế và giải quyết xung đột về thừa kế trong tư pháp quốc tế
Thừa kế là một trong các chế định quan trọng của Bộ luật Dân sự. Thừa kế có yếu tố nước ngoài cũng là đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế. Vậy vấn đề giải quyết khi xảy ra xung đột pháp luật về thừa kế sẽ được tư pháp quốc tế giải quyết thế nào ?

Tìm hiểu về tư pháp quốc tế - Khái quát chung về tư pháp quốc tế

Tìm hiểu về tư pháp quốc tế - Khái quát chung về tư pháp quốc tế
Tư pháp quốc tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh quan hệ tài sản và nhân thân trong các lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. Trong bài viết dưới đây sẽ nêu khái quát về tư pháp quốc tế.

Quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế

Quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế
Quyền sở hữu công nghiệp là một trong các nội dung cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ. Trong khoa học tư pháp quốc tế, quyền sở hữu công nghiệp được nhìn nhận như thế nào? Có hay không việc xảy ra các vấn đề xung đột pháp luật và phương pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp nào sẽ được sử dụng ?

Các kiểu hệ thuộc cơ bản của tư pháp quốc tế

Các kiểu hệ thuộc cơ bản của tư pháp quốc tế
Ngày nay, hiện tượng xung đột pháp luật diễn ra khá phổ biến; trong hầu hết tất cả các lĩnh vực của Tư pháp Quốc tế và cần có các quy phạm để giải quyết các xung đột này. Quy phạm pháp luật thường có hai phần là phạm vi và hệ thuộc. Vậy tư pháp quốc tế có những hệ thuộc nào?

Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế và pháp luật quốc gia

Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế và pháp luật quốc gia
Sự gắn bó chặt chẽ nêu trên của tư pháp quốc tệ' vối pháp luật quô'c gia làm cho nhiều nhà khoa học khẳng định tư pháp quốc tê' trở thành một ngành của pháp luật quốc gia. Các luật gia nổi tiếng của Liên Xô trước đây đều cho rằng tư pháp quốc tế là một ngành đặc biệt của pháp luật quốc gia

Xung đột pháp luật về hợp đồng trong tư pháp quốc tế là gì ? Cho ví dụ về giải quyết xung đột hợp đồng

Xung đột pháp luật về hợp đồng trong tư pháp quốc tế là gì ? Cho ví dụ về giải quyết xung đột hợp đồng
Thưa luật sư, xin hỏi: Khi xay ra một "xung đột pháp luật về hợp đồng" về xuất nhập khẩu hàng hóa (ngoại thương) cụ thể là về cách thức hiểu một số điều khoản và hình thức của hợp đồng thì giải quyết thế nào theo thông lệ quốc tế và Việt Nam ạ ? Cảm ơn! (Người hỏi: Hải Phong, tỉnh Quảng Ninh).