Luật sư tư vấn về chủ đề "tư pháp quốc tế"

tư pháp quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư pháp quốc tế.

Hệ thống hoạt động thương mại đa phương từ GATT đến WTO

Hệ thống hoạt động thương mại đa phương từ GATT đến WTO
Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch là một hiệp ước được ký kết vào ngày 30 tháng 10 năm 1947, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1948 nhằm điều hòa chính sách thuế quan giữa các nước ký kết.... bài viết dưới đây ta sẽ tìm hiểu về hệ thống hoạt động thương mại đa phương từ GATT đến WTO...

Trình bày về thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án Công lý quốc tế?

Trình bày về thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án Công lý quốc tế?
Tòa án Công lý quốc tế có thẩm quyền áp dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tất cả các tranh chấp pháp lý giữa các quốc gia nếu các quốc gia đồng ý với thẩm quyền của Tòa. Sự đồng ý chấp nhận thẩm quyền của Tòa của tất cả các bên tranh chấp là cơ sở pháp lý để Tòa có thể xác lập thẩm quyền.

Quy phạm xung đột trong tư pháp quốc tế.

Quy phạm xung đột trong tư pháp quốc tế.
Với xu hướng toàn cầu hoá cùng hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới, các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân có yếu tố nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến, dẫn tới các quy định của pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ có yếu tố nước ngoài đó.

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Tư pháp Quốc tế ?

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Tư pháp Quốc tế ?
Hợp tác quốc tế về mọi mặt giữa các quốc gia là hiện thực tất yếu khách quan trong thời đại ngày nay và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phồn vinh của mỗi đất nước. Trong đó không thể thiếu quan hệ dân sự nảy sinh giữa công dân các nước, từ đó đặt ra vấn đề tư pháp quốc tế.

Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội? Đối với pháp nhân thương mại phạm tội?

 Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội? Đối với pháp nhân thương mại phạm tội?
Các biện pháp tư pháp được áp dụng với những người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tập thể, lợi ích chính đáng của công dân trong xã hội không nằm ngoài mục đích giáo dục, cải tạo họ và ngăn ngừa khả năng gây thiệt hại đến các lọi ích ttên trong tương lai.

Hệ thống các cơ quan tư pháp ở một số nước trên thế giới ?

Hệ thống các cơ quan tư pháp ở một số nước trên thế giới ?
Cơ quan tư pháp là một hệ thống các cơ quan tòa án thực hiện chức năng chủ yếu là xét xử hay nói cách khác là xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân hoặc các tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội, ngoài ra còn có một số chức năng khác nữa.

Bổ trợ tư pháp là gì? Khái niệm và đặc điểm của bổ trợ tư pháp

Bổ trợ tư pháp là gì? Khái niệm và đặc điểm của bổ trợ tư pháp
Bổ trợ tư pháp được hiểu là gì? Luật Minh Khuê sẽ giải nghĩa thuật ngữ "bổ trợ tư pháp" thông qua việc cắt nghĩa của từng cụm từ "tư pháp" và "bổ trợ". Vì sao lại sử dụng "bổ trợ" mà không phải là những cụm từ mang ý nghĩa tương tự như "hỗ trợ", "giúp đỡ" khi đi với cụm từ "tư pháp"?

Cách xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế ? Cho ví dụ

Cách xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế ? Cho ví dụ
Thưa luật sư, trong các vụ tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài (quốc tế) thì thẩm quyền xét xử được xác định hoặc phân định như thế nào ? Luật sư có thể phân tích giúp tôi một số vụ việc hoặc cho ví dụ cụ thể về cách xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế ạ ? Cảm ơn! (Thanh Mai, Hà Nội).

Tư pháp quốc tế - Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế - Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế
Ngày nay, khi mà công cuộc Toàn cầu hoá, hiện đại hoá diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc thiết lập , xây dựng và củng cổ mỗi liên kết quốc tế giữa các quốc gia là một hiện thực tất yếu khách quan. Liên kết quốc gia này làm hình thành hai mối quan hệ chính: Mối quan hệ trên danh nghĩa quốc gia với nhau

Thừa kế trong tư pháp quốc tế là gì ? Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di chúc

Thừa kế trong tư pháp quốc tế là gì ? Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di chúc
Thưa luật sư, tôi không biết phải trình bày thế nào nữa. Tôi đang theo một vụ kiện về thừa kế tại Mỹ liên quan đến tài sản thừa kế tại Việt Nam và Mỹ. Vậy, xin hỏi: Nếu có sự khác biệt các quy định giữa Việt - Mỹ thì phải xử lý, giải quyết thế nào ạ ? (Người hỏi: Thu Phương, Hoa Kỳ).

Phân tích các nguyên tắc cơ bản, nguồn của luật tư pháp quốc tế ?

Phân tích các nguyên tắc cơ bản, nguồn của luật tư pháp quốc tế ?
Thưa luật sư, xin hãy phân tích giúp tôi một vài nguyên tắc cơ bản của luật tư pháp quốc tế và các nguồn cơ bản của luật tư pháp quốc tế hiện nay là gì ạ ? Tôi không phải dân luật nên không biết cách tìm tài liệu, mong được hỗ trợ ạ. Cảm ơn! (Người hỏi: Hải Nguyễn, TP Hồ Chí Minh).
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook