Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư pháp quốc tế"

tư pháp quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư pháp quốc tế.

Tư pháp là gì? Khái niệm tư pháp được hiểu như thế nào?

Tư pháp là gì? Khái niệm tư pháp được hiểu như thế nào?
Tư pháp là Theo thuyết tam quyền phân lập, tư pháp là một trong ba quyền của quyền lực nhà nước: lập pháp (làm pháp luật, ban hành pháp luật);hành pháp (thi hành pháp luật) và tư pháp (giữ gìn, bảo vệ pháp luật, xử lý các việc vi phạm pháp luật)

Các kiểu hệ thuộc cơ bản của tư pháp quốc tế

Các kiểu hệ thuộc cơ bản của tư pháp quốc tế
Ngày nay, hiện tượng xung đột pháp luật diễn ra khá phổ biến; trong hầu hết tất cả các lĩnh vực của Tư pháp Quốc tế và cần có các quy phạm để giải quyết các xung đột này. Quy phạm pháp luật thường có hai phần là phạm vi và hệ thuộc. Vậy tư pháp quốc tế có những hệ thuộc nào?

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Tư pháp Quốc tế ?

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Tư pháp Quốc tế ?
Hợp tác quốc tế về mọi mặt giữa các quốc gia là hiện thực tất yếu khách quan trong thời đại ngày nay và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phồn vinh của mỗi đất nước. Trong đó không thể thiếu quan hệ dân sự nảy sinh giữa công dân các nước, từ đó đặt ra vấn đề tư pháp quốc tế.

Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế

Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế
Sự hợp tác quốc tế về mọi mặt giữa quốc gia là sự phát triển tất yếu của quan hệ quốc tế. Việc củng cố và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thể hiện trong quan hệ dưới nhiều thức và phương diện khác nhau.

Tư pháp quốc tế là gì? Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế là gì? Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế
Ngày nay, khi mà công cuộc Toàn cầu hoá, hiện đại hoá diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc thiết lập , xây dựng và củng cổ mỗi liên kết quốc tế giữa các quốc gia là một hiện thực tất yếu khách quan. Liên kết quốc gia này làm hình thành hai mối quan hệ chính: Mối quan hệ trên danh nghĩa quốc gia với nhau

Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế với công pháp quốc tế

Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế với công pháp quốc tế
Khi nền kinh tế đang hội nhập và phát triển, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các văn bản Luật và dưới luật để quy định chi tiết về các vấn đề phát sinh về mọi mặt. Đặc biệt, vấn đề quan hệ với các quốc gia trên thế giới là một nội dung rất quan trọng

Quyền miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam ? Vấn đề cải cách tư pháp

Quyền miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam ? Vấn đề cải cách tư pháp
Tư pháp quốc tế là một lĩnh vực pháp luật có hệ thống chủ thể riêng của mình bao gồm thể nhân, pháp nhân và quốc gia. Trong đó, quốc gia được xác định là chủ thể đặc biệt của Tư pháp quốc tế. Vấn đề là khi quốc gia tham gia vào các mối quan hệ này, quyền và nghĩa vụ chủ thể của quốc gia hay nói cách khác, quy chế pháp lý của quốc gia được xác định như thế nào.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế là gì ? Cách thức giải quyết xung đột

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế là gì ? Cách thức giải quyết xung đột
Xung đột pháp luật là hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật của các nước khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài (Quan hệ tư pháp quốc tế). Bài viết phân tích và làm rõ một số quy định pháp lý quốc tế, việt nam cụ thể:

Thừa kế trong tư pháp quốc tế là gì ? Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di chúc

Thừa kế trong tư pháp quốc tế là gì ? Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di chúc
Thưa luật sư, tôi không biết phải trình bày thế nào nữa. Tôi đang theo một vụ kiện về thừa kế tại Mỹ liên quan đến tài sản thừa kế tại Việt Nam và Mỹ. Vậy, xin hỏi: Nếu có sự khác biệt các quy định giữa Việt - Mỹ thì phải xử lý, giải quyết thế nào ạ ? (Người hỏi: Thu Phương, Hoa Kỳ).

Những đặc điểm cơ bản của Tư pháp quốc tế ?

Những đặc điểm cơ bản của Tư pháp quốc tế ?
Khái niệm tư pháp quốc tế. Đặc điểm của TPQT. Phương pháp, đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Phương pháp điều chỉnh là tổng hợp các biện pháp cách thức mà nhà nước sử dụng để tác động lên các quan hệ dân sự.

Những thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế là gì ?

Những thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế là gì ?
Tư pháp quốc tế là một ngành luật vô cùng quan trọng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế là gì ?Các quan điểm về thành phần quy phạm của tư pháp quốc tế ?

Tìm hiểu về tư pháp quốc tế - Chủ thể trong tư pháp quốc tế

Tìm hiểu về tư pháp quốc tế - Chủ thể trong tư pháp quốc tế
Chủ thể trong tư pháp quốc tế là chỉ những cá nhân hoặc pháp nhân (đôi khi còn có sự tham gia của chủ thể đặc biệt - Quốc gia) tham gia vào các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng là đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Bài viết dưới đây xoay quanh nội dung chủ thể trong tư pháp quốc tế.

Một số vấn đề về pháp nhân trong tư pháp quốc tế

Một số vấn đề về pháp nhân trong tư pháp quốc tế
Một số vấn đề về pháp nhân trong tư pháp quốc tế, giải đáp thắc mắc pháp nhân trong tư pháp quốc tế là gì, quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài, Quốc gia - chủ thể đặc biệt của tư pháp quốc tế.

Tìm hiểu về tư pháp quốc tế - Khái quát chung về tư pháp quốc tế

Tìm hiểu về tư pháp quốc tế - Khái quát chung về tư pháp quốc tế
Tư pháp quốc tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh quan hệ tài sản và nhân thân trong các lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. Trong bài viết dưới đây sẽ nêu khái quát về tư pháp quốc tế.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng