Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Viện kiểm sát nhân dân tối cao"

Viện kiểm sát nhân dân tối cao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại Chương XXIII và Chương XXIV của Bộ luật hình sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân (sau đây viết tắt là VKSND) tối cao, có chức năng giúp Viện trưởng VKSND tối cao thực hiện công tác pháp chế, nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học trong ngành Kiểm sát nhân dân (sau đây viết tắt là KSND).

Hướng dẫn giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hướng dẫn giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Bài viết dưới đây của Luật Minh khuê chúng tôi sẽ biên soạn cho bạn đọc về Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm....

Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục sơ thẩm

Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục sơ thẩm
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục sơ thẩm...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng