Luật sư tư vấn về chủ đề "xây dựng pháp luật"

xây dựng pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây dựng pháp luật.

Nguyên tắc của chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Nguyên tắc của chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Nguyên tắc là luận điểm gốc của học thuyết nào đó, tư tưởng chỉ đạo của quy tắc hoạt động hay là niềm tin, quan điểm đối với sự vật... Vậy nguyên tắc của chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dưới bài viết này.

Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật hiện nay ở Việt Nam ?

Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật hiện nay ở Việt Nam ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Cách thức xác định thẩm quyền giải quyết công việc cần áp dụng pháp luật và lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng pháp luật và việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta được quy định ở đâu ạ ? Cảm ơn! (Thanh Mẫn, TP Hồ Chí Minh).

Xây dựng pháp luật là gì ? Cách thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Xây dựng pháp luật là gì ? Cách thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Xây dựng pháp luật là một trong những hoạt động cơ bản, không thể thiếu của bất kì nhà nước nào. Các nhà nước luôn phải tiến hành xây dựng pháp luật để có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, nhân viên nhà nước, các tổ chức xã hội

Phân tích các nguyên tắc xây dựng pháp luật hiện nay ?

Phân tích các nguyên tắc xây dựng pháp luật hiện nay ?
Nguyên tắc xây dựng pháp luật là những tư tưởng chỉ đạo phản ánh khái quát những sự việc khách quan liên quan tới quá trình xây dựng pháp luật. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ một số nguyên tắc xây dựng pháp luật căn bản:

Phân tích các giai đoạn xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Phân tích các giai đoạn xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Cũng như các quốc gia khác, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thường xuyên tiến hành xây dựng pháp luật, tuy nhiên, do nguồn chủ yếu của pháp luật Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật nên quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quy định khá chặt chẽ

Các nguyên tắc xây dựng pháp luật của Việt Nam

Các nguyên tắc xây dựng pháp luật của Việt Nam
Xây dựng pháp luật là quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định ... Vậy bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến nguyên tắc xây dựng pháp luật của Việt Nam...

Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam năm 1999

Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam năm 1999
Để xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày 21 tháng 12 năm 1999 Quốc hội ban hành luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam

Góp ý Luật Tiếp cận thông tin

Góp ý Luật Tiếp cận thông tin
Luật tiếp cận thông tin là một văn bản quan trọng, cụ thể hoá một phần quyền cơ bản của công dân - quyền tự do thông tin. Tuy nhiên, đây là lần đầu chúng ta xây dựng một luật về vấn đề này nên không thể tránh khỏi những khó khăn…