Luật sư tư vấn về chủ đề "xây dựng pháp luật"

xây dựng pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây dựng pháp luật.

Khái lược lịch sử triết học trước Mác và phương Tây hiện đại và việc vận dụng triết học xây dựng pháp luật

Khái lược lịch sử triết học trước Mác và phương Tây hiện đại và việc vận dụng triết học xây dựng pháp luật
Bài viết tổng hợp các quan điểm triết học được hình thành trước học thuyết triết học của Mác và phương tây hiện tại, đồng thời tổng hợp một số bài viết hay khác về vận dụng các quan điểm triết học vào xây dựng hệ thống pháp luật dưới góc nhìn của các học giả khác nhau

Xây dựng pháp luật là gì ? Cách thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Xây dựng pháp luật là gì ? Cách thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Xây dựng pháp luật là một trong những hoạt động cơ bản, không thể thiếu của bất kì nhà nước nào. Các nhà nước luôn phải tiến hành xây dựng pháp luật để có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, nhân viên nhà nước, các tổ chức xã hội

Tìm hiểu về tổ chức quốc tế liên chính phủ và vai trong xây dựng pháp luật quốc tế

Tìm hiểu về tổ chức quốc tế liên chính phủ và vai trong xây dựng pháp luật quốc tế
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh cùng với việc các quốc gia đang đứng trước hàng loạt các vấn đề khó khăn phải giải quyết, một mô hình hợp tác mới được hình thành thể hiện sự gắn kết và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác cùng phát triển.

Phân tích các nguyên tắc xây dựng pháp luật hiện nay ?

Phân tích các nguyên tắc xây dựng pháp luật hiện nay ?
Nguyên tắc xây dựng pháp luật là những tư tưởng chỉ đạo phản ánh khái quát những sự việc khách quan liên quan tới quá trình xây dựng pháp luật. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ một số nguyên tắc xây dựng pháp luật căn bản:

Các nguyên tắc xây dựng pháp luật của Việt Nam

Các nguyên tắc xây dựng pháp luật của Việt Nam
Xây dựng pháp luật là quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định ... Vậy bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến nguyên tắc xây dựng pháp luật của Việt Nam...

Phân tích các giai đoạn xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Phân tích các giai đoạn xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Cũng như các quốc gia khác, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thường xuyên tiến hành xây dựng pháp luật, tuy nhiên, do nguồn chủ yếu của pháp luật Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật nên quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quy định khá chặt chẽ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng pháp luật xã hội chủ nghĩa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng pháp luật xã hội chủ nghĩa
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, pháp luật là một hình thái ý thức xã hội, nó phản ánh tồn tại xã hội. Pháp luật ra đời gắn liền với sự tồn tại của Nhà nước. Là một trong những công cụ cốt yếu để duy trì trật tự, ổn định xã hội; đồng thời là tiêu chí để đánh giá sự văn minh và tiến bộ của nhân loại. Xã hội phải lấy pháp luật làm cơ sở, là sự biểu hiện của lợi ích và nhu cầu chung của xã hội.