Luat Minh Khue

xây dựng quy chế

xây dựng quy chế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xây dựng quy chế

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp
Công ty luật Minh Khuê sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng,với đội ngũ nhân viên, luật sư chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý.

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên
Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên là hai cơ quan đầu não của doanh nghiệp, mọi quyết định của cơ quan này đều tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng quy chế quản lý điều hành của HĐQT/HĐTV cho mỗi công ty đòi hỏi đội ngũ chuyên gia tư vấn giỏi về chuyên môn và có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý điều hành doanh nghiệp.

Tư vấn xây dựng và hoàn thiện quy chế sàn giao dịch bất động sản

Tư vấn xây dựng và hoàn thiện quy chế sàn giao dịch bất động sản
Sàn giao dịch bất động sản - Một chế định thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trên thị trường Việt Nam, sự vận hành sàn giao dịch luôn đòi hỏi phải có sự thống nhất về quy trình,khoa học trong cách quản lý và vận hành. Do vậy, việc xây dựng quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản phù hợp với quy mô của mỗi doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Công ty luật Minh Khuê là sự lựa chọn hoàn hảo cho Quý khách hàng