Luật sư tư vấn về chủ đề "xung đột pháp luật"

xung đột pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xung đột pháp luật.

Xung đột pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Xung đột pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Vì hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mang tính chất quốc tế cho nên cùng một lúc nó có thể phải áp dụng luật của nhiều nưởc khác nhau và do đó phát sinh vấn đề xung đột pháp luật (conflict of law). Vậy, Các mặt biểu hiện của xung đột pháp luật vể hợp đồng mua hàng hóa quốc tế là gì?

Xung đột khái niệm pháp lý trong tư pháp quốc tế

Xung đột khái niệm pháp lý trong tư pháp quốc tế
Căn cứ vào nội dung khái niệm pháp lý của nước nào để giải thích nội dung của quy phạm xung đột, quy phạm thực chất thống nhất và của pháp luật nước ngoài khi pháp luật nước ngoài được áp dụng?Nhìn chung, ở đây cần phân biệt ba trường hợp

Khái niệm và phân loại quy phạm xung đột

Khái niệm và phân loại quy phạm xung đột
Tư pháp quốc tế Việt Nam có đối tượng điều chỉnh là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài và quan hệ tố tụng dân sự quốc tế; Tư pháp quốc tế có hai phương pháp điều chỉnh cơ bản là phương pháp thực chất (sử dụng quy phạm thực chất) và phương pháp xung đột (sử dụng quy phạm xung đột).

Cách giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế

Cách giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế
Tuy các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển, đã rất nỗ lực trong việc xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất, nhưng nhìn chung, việc này thường khó khăn. Có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất có hiệu lực áp dụng trên phạm vi quốc tế

Khái niệm và nguyên nhân xung đột pháp luật

Khái niệm và nguyên nhân xung đột pháp luật
Tư pháp quốc tế Việt Nam có đối tượng điều chỉnh là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài và quan hệ tố tụng dân sự quốc tế; Tư pháp quốc tế có hai phương pháp điều chỉnh cơ bản.Đặc điểm và phân loại của quy phạm này như thế nào

Quy phạm xung đột trong Bộ luật dân sự 2015: phạm vi áp dụng và nguyên tắc thỏa thuận chọn luật áp dụng

Quy phạm xung đột trong Bộ luật dân sự 2015: phạm vi áp dụng và nguyên tắc thỏa thuận chọn luật áp dụng
Việc ban hành Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 là một bước tiến bộ lớn của pháp luật dân sự Việt Nam. Với sự ra đời của Bộ luật này, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ quan trọng trong việc chọn luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Bài viết tìm hiểu về quy phạm xung đột trong BLDS 2015:

Quy tắc là gì ? Quy định pháp luật về quy tắc

Quy tắc là gì ? Quy định pháp luật về quy tắc
Tư pháp quốc tế Việt Nam có đối tượng điều chỉnh là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài và quan hệ tố tụng dân sự quốc tế; có hai phương pháp điều chỉnh cơ bản là phương pháp thực chất và phương pháp xung đột. Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu về quy phạm xung đột...

Hệ thuộc của quy phạm xung đột là gì ? Khái niệm về hệ thuộc của quy phạm xung đột

Hệ thuộc của quy phạm xung đột là gì ? Khái niệm về hệ thuộc của quy phạm xung đột
Quy phạm pháp luật xung đột là quy phạm đặc thù quy định hệ thống pháp luật một nước sẽ được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế nhất định. Quy phạm pháp luật xung đột được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam là những quy định mang tính chất đặc thù điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài và quan hệ tố tụng dân sự quốc tế được áp dụng tại Việt Nam để giải quyết các tranh chấp và vụ việc dân sự.

Tìm hiểu những xung đột pháp luật trong thương mại quốc tế

Tìm hiểu những xung đột pháp luật trong thương mại quốc tế
Mở rộng quan hệ làm ăn với đối tác là xu thế tất yếu và mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều vấn đề phức tạp cũng phát sinh từ đây. Một vài sự kiện được biết tới nhiều ở Việt Nam như tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, tài khoản của doanh nghiệp Việt Nam bị phong toả, đại diện doanh nghiệp Việt Nam bị giữ lại tại châu Âu do tranh chấp...

Xung đột pháp luật trong hợp đồng thương mại quốc tế ?

Xung đột pháp luật trong hợp đồng thương mại quốc tế ?
Mở rộng quan hệ làm ăn với đối tác là xu thế tất yếu và mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều vấn đề phức tạp cũng phát sinh từ đây. Một vài sự kiện được biết tới nhiều ở Việt Nam như tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, tài khoản của doanh nghiệp Việt Nam bị phong toả, đại diện doanh nghiệp Việt Nam bị giữ lại tại châu Âu do tranh chấp...
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook