Luật Sư trả lời:

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê. Sau khi nghiên cứu trường hợp cụ thể của khách hàng, Luật Minh Khuê giải đáp trường hợp cụ thể này như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế

2. Nội dung tư vấn

Khi doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản có hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì phải khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh. Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 151/2014/TT-BTC:

" Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu. "

Theo đó, về nơi kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị bạn là một trong hai trường hợp sau:

- Nếu bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế).

- Nếu bất động sản tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định. 

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

"Thu nhập tính thuế bằng (=) thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm trước (nếu có)."

Trong đó:

- Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu thu được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

- Thuế suất thuế TNDN là 20%

Thông thường, tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản, doanh nghiệp khó xác định được chi phí liên quan, các khoản lỗ,...nên sẽ tạm nộp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu. Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

"Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm."

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Những vấn đề pháp lý cần biết khi chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản ?