1. Thanh toán tiền mua cổ phần đã trở thành cổ đông công ty cổ phần chưa?

Căn cứ vào quy định tại khoản 6 và 7 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- Quyền và nghĩa vụ khi nhận cổ phần: Cá nhân hoặc tổ chức nhận cổ phần theo các trường hợp quy định tại Điều này chỉ được coi là cổ đông của công ty từ thời điểm mà các thông tin của họ, như tên, địa chỉ, số lượng cổ phần đã nhận, được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông của công ty. Đảm bảo rằng việc ghi nhận và công nhận quyền của họ là hợp pháp và có hiệu lực pháp lý.

- Đăng ký thay đổi cổ đông: Công ty phải thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của bất kỳ cổ đông nào có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu, theo quy định được quy định trong Điều lệ của công ty. Nhấn mạnh vào tính minh bạch và công bằng trong quản lý cổ đông của công ty, đồng thời đảm bảo rằng mọi thay đổi về cổ đông được cập nhật và ghi nhận kịp thời và chính xác.

Căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp 2020, sổ đăng ký cổ đông phải bao gồm các thông tin chính sau:

- Thông tin về công ty: Bao gồm tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty.

- Thông tin về cổ phần: Bao gồm tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần.

- Thông tin về cổ đông: Bao gồm tổng số cổ phần đã bán của từng loại cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp của mỗi cổ đông.

- Thông tin cá nhân hoặc tổ chức của cổ đông: Đối với cổ đông là cá nhân, sổ đăng ký cổ đông cần ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch và số giấy tờ pháp lý của họ. Đối với cổ đông là tổ chức, cần ghi rõ tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính.

- Thông tin về số lượng cổ phần: Bao gồm số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông và ngày đăng ký cổ phần.

Theo quy định trên, quá trình trở thành cổ đông trong một công ty cổ phần là một quá trình có tính chính xác và phải tuân thủ các quy định được nêu rõ tại khoản 2 của Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020. Người mua cổ phần chỉ chính thức trở thành cổ đông, tức là người sở hữu cổ phần trong công ty cổ phần, kể từ thời điểm mà các thông tin cần thiết đã được ghi đầy đủ vào sổ cổ đông. Có nghĩa là, cho dù giao dịch mua bán cổ phần đã được thực hiện và tiền đã được thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng, nhưng nếu thông tin liên quan không được cập nhật đầy đủ vào sổ cổ đông, thì người mua vẫn chưa được công nhận là cổ đông và chưa sở hữu cổ phần của công ty.

 

2. Khi nào cập nhật thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông? 

Theo quy định tại Điều 122 của Luật Doanh nghiệp 2020, sổ đăng ký cổ đông được quy định như sau:

- Lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông: Công ty cổ phần phải lập và duy trì sổ đăng ký cổ đông từ khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là tài liệu giấy hoặc tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông trong công ty.

- Nơi lưu giữ sổ đăng ký cổ đông: Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc tại các tổ chức khác có trách nhiệm lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, sao chép thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông.

- Thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc: Trong trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc, cần phải thông báo kịp thời cho công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thể liên lạc được với cổ đông do không nhận được thông báo về thay đổi địa chỉ liên lạc của họ.

- Cập nhật thay đổi cổ đông: Công ty phải cập nhật kịp thời các thay đổi về cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan, tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty. Nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý thông tin về cổ đông của công ty.

Theo quy định này, công ty cổ phần phải tuân thủ việc cập nhật thông tin liên quan đến thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông một cách kịp thời và chính xác. Đòi hỏi công ty phải đáp ứng yêu cầu của các cổ đông liên quan, như quy định tại Điều lệ của công ty. Việc cập nhật thông tin đúng đắn trong sổ đăng ký cổ đông là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý cổ đông của công ty. Cũng giúp bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo rằng họ có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hiệu quả.

Tóm lại, việc tuân thủ và thực hiện kịp thời yêu cầu cập nhật thông tin cổ đông trong sổ đăng ký là một phần quan trọng của quản lý cổ đông và điều hành công ty cổ phần một cách có trách nhiệm.

 

3. Nghĩa vụ của cổ đông công ty cổ phần 

Cổ đông của công ty cổ phần được quy định có một số nghĩa vụ cụ thể theo Điều 119 của Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua: Cổ đông phải đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số cổ phần mà họ đã cam kết mua theo quy định của hợp đồng mua bán cổ phần.

- Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức: Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần ra khỏi công ty trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần đó.

- Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị: Cổ đông phải tuân thủ và thực hiện các quyết định được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp: Cổ đông phải bảo mật thông tin mà công ty cung cấp và chỉ sử dụng thông tin đó để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cấm sao chép hoặc phát tán thông tin đó cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác mà không có sự đồng ý của công ty.

- Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty: Cổ đông phải tuân thủ các quy định và quy chế được quy định trong Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty: Ngoài các nghĩa vụ cơ bản đã được nêu, cổ đông còn có nghĩa vụ khác được quy định bởi Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

=> Các cổ đông của công ty cổ phần có những nghĩa vụ quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được diễn ra một cách đúng đắn và bền vững. Bao gồm việc đảm bảo thanh toán đầy đủ số cổ phần đã cam kết mua, tuân thủ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, bảo mật thông tin công ty, và tuân thủ Điều lệ công ty cùng các quy chế quản lý nội bộ. Bên cạnh đó, cổ đông cũng phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về rút vốn cổ phần hoặc các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Ban kiểm soát trong công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020 ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.