1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng

Căn cứ dựa theo quy định tại Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT có quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng như sau:

Đơn đăng ký tham gia: Nhà thầu hoặc tổ chức cần điền đơn đăng ký tham gia trên Hệ thống đấu thầu qua mạng. Thông tin trong đơn đăng ký cần được điền chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của Hệ thống.

Uỷ quyền ký đơn (nếu có): Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức muốn ủy quyền ký đơn đăng ký, họ cần đính kèm giấy ủy quyền này. Bản scan của giấy ủy quyền cần được đính kèm trên Hệ thống.

Tài liệu đăng ký doanh nghiệp (nếu cần): Nếu tổ chức không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cần đính kèm các tài liệu sau:

- Bản chụp Quyết định thành lập.

- Hoặc bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Hoặc bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể).

- Hoặc các tài liệu tương đương khác.

- Bản scan của các tài liệu này cũng cần được đính kèm trên Hệ thống.

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị là 01 bộ hồ sơ

Lưu ý rằng thông tin cung cấp trong đơn đăng ký và các tài liệu đính kèm cần phải được kiểm tra kỹ để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ. Quá trình này giúp Hệ thống và các bên liên quan có được thông tin đầy đủ và chính xác về nhà thầu hoặc tổ chức tham gia đấu thầu.

 

2. Trình tự thực hiện đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng

Về trình tự thực hiện đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng được thể hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu nhà đầu tư trên mạng

- Nhà thầu, nhà đầu tư truy cập Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Thực hiện đăng ký các thông tin liên quan đến đơn vị trên hệ thống, bao gồm thông tin về địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, và các thông tin khác yêu cầu.

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhà thầu, nhà đầu tư lưu ý xác nhận thông tin và thực hiện việc đăng ký. Quá trình xác nhận thông tin và thực hiện đăng ký là một bước quan trọng để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đầy đủ. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bước xác nhận thông tin và đăng ký thường bao gồm việc:

+ Xem lại thông tin: Nhà thầu, nhà đầu tư nên kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã điền để đảm bảo rằng không có thông tin nào bị thiếu hoặc sai sót.

+ Xác nhận thông tin: Sau khi kiểm tra, người đăng ký thường cần xác nhận rằng mọi thông tin đã được nhập đúng và đầy đủ theo yêu cầu.

+ Đăng ký: Sau khi xác nhận thông tin, người đăng ký thực hiện quyết định cuối cùng để đăng ký thông tin của mình trên hệ thống. Quá trình này giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, giảm thiểu khả năng nhập sai thông tin và tăng cường độ tin cậy của hệ thống đăng ký. Điều này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng những đơn đăng ký được gửi đi chứa thông tin chính xác và đầy đủ cho quá trình xử lý tiếp theo.

- Hệ thống sẽ sinh ra đơn đăng ký, mà nhà thầu, nhà đầu tư cần in ra. Việc sinh ra đơn đăng ký là một bước quan trọng trong quá trình đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng. Sau khi người đăng ký đã xác nhận thông tin và thực hiện đăng ký, hệ thống sẽ tự động tạo ra một đơn đăng ký chứa toàn bộ thông tin đã được cung cấp.

- In đơn đăng ký và ký lên đơn có chữ ký và dấu của người đăng ký.

+ In đơn đăng ký: Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký thông tin trên hệ thống, người đăng ký cần in ra bản giấy của đơn đăng ký. Đơn in này sẽ chứa toàn bộ thông tin đã nhập vào hệ thống.

+ Ký lên đơn: Người đăng ký sau đó cần ký lên bản in của đơn đăng ký. Chữ ký này là một biểu tượng của sự đồng ý và xác nhận của người đăng ký về thông tin đã cung cấp.

+ Dấu của người đăng ký: Nếu có, người đăng ký cũng có thể đóng dấu lên đơn đăng ký. Dấu này thường được sử dụng để xác nhận tính chính xác và hợp pháp của thông tin.

- Quét bản in đơn đăng ký để có bản scan.

+ Quét bản in đơn đăng ký: Sử dụng máy quét hoặc các thiết bị quét tương tự để tạo bản scan của đơn đăng ký đã được ký và đóng dấu.

+ Chất lượng quét: Đảm bảo rằng quá trình quét tạo ra một bản scan có chất lượng đủ tốt để hiển thị rõ thông tin trên đơn đăng ký. Điều này đảm bảo rằng tất cả các chi tiết quan trọng, chẳng hạn như chữ ký và dấu, được bảo tồn đầy đủ.

+ Lưu trữ bản scan: Bản scan sau đó cần được lưu trữ dưới dạng tệp tin điện tử, thường là định dạng PDF hoặc hình ảnh có độ phân giải cao. Bản scan này sẽ được sử dụng khi người đăng ký gửi lại thông tin lên hệ thống.

- Gửi đơn đăng ký đã ký và bản scan đính kèm lên hệ thống.

Bước 2: Nhận kết quả xử lý đơn đăng ký và thông tin tải khoản đăng nhập qua thư điện tử

- Hệ thống xử lý đơn đăng ký và thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư.

- Nhà thầu, nhà đầu tư nhận được thông báo qua thư điện tử về kết quả xử lý đơn đăng ký.

-  Trong trường hợp được phê duyệt, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin về tài khoản đăng nhập của mình trên hệ thống.

+ Phê duyệt đơn đăng ký: Sau khi nhận được đơn đăng ký và bản scan, hệ thống sẽ tiến hành xác nhận thông tin và kiểm tra tính hợp lệ của đơn.

+ Thông báo kết quả: Nếu đơn đăng ký được phê duyệt, nhà thầu hoặc nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo qua thư điện tử về việc đơn đã được chấp nhận.

+ Thông tin tài khoản đăng nhập: Trong thông báo, hệ thống sẽ cung cấp thông tin về tài khoản đăng nhập của nhà thầu hoặc nhà đầu tư, bao gồm tên đăng nhập và hướng dẫn về cách sử dụng mật khẩu hoặc cách khôi phục mật khẩu.

+ Truy cập hệ thống: Nhà thầu hoặc nhà đầu tư sử dụng thông tin đăng nhập này để truy cập hệ thống và bắt đầu tham gia các hoạt động đấu thầu trực tuyến như đọc thông báo, tham gia đấu giá, hoặc nộp hồ sơ thầu.

- Nhà thầu, nhà đầu tư sử dụng thông tin đăng nhập để truy cập Hệ thống và tham gia các hoạt động đấu thầu trực tuyến.

Quá trình này giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho cả nhà thầu, nhà đầu tư và quản lý hệ thống.

 

3. Một số quy định khác có liên quan đến tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thời gian giải quyết hồ sơ: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký theo quy định

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, cục quản lý đấu thầu, Bộ kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện các thủ tục hành chính đó là tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu

Về lệ phí: Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí liên quan đến đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu. Lệ phí đăng ký là 550.000 VNĐ. Đã bao gồm 10% VAT, nghĩa là tỷ suất thuế giá trị gia tăng là 10% của số lệ phí.

Nhà thầu, nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp Tài khoản tham gia Hệ thống.

+ Danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư: Nhà thầu hoặc nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này có thể bao gồm thông tin chi tiết về đơn vị, bao gồm tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động và các thông tin khác.

+ Phê duyệt trên hệ thống: Nhà thầu hoặc nhà đầu tư đã được Hệ thống phê duyệt sau khi đăng ký. Việc này có thể đồng nghĩa với việc thông tin đăng ký của họ được kiểm tra, xác nhận và chấp nhận bởi cơ quan quản lý hoặc tổ chức quản lý Hệ thống.

+ Cấp tài khoản tham gia hệ thống: Sau khi được phê duyệt, nhà thầu hoặc nhà đầu tư đã được cấp Tài khoản tham gia Hệ thống. Tài khoản này cho phép họ truy cập vào Hệ thống để thực hiện các hoạt động như đấu thầu, đăng tải thông tin, và tham gia các quy trình liên quan.

 

4. Những đối tượng nào thực hiện đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng

Thông tin về đối tượng thực hiện đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng và yêu cầu đăng ký được quy định chi tiết trong Hướng dẫn đăng ký tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dưới đây là thông tin chi tiết các đối tượng và yêu cầu đăng ký:

Đối tượng thực hiện đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng:

Đối với yêu cầu đăng ký mới: Người sử dụng chưa gửi thành công yêu cầu đăng ký tham gia trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia mới. Người sử dụng có tình trạng pháp lý là Đang hoạt động trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (đối với nhà thầu, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo).

- Người sử dụng chưa gửi thành công yêu cầu đăng ký tham gia: Có nghĩa là người sử dụng chưa hoàn tất quá trình đăng ký tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới. Điều này có thể bao gồm việc điền các thông tin cần thiết, xác nhận thông tin, và hoàn tất các bước yêu cầu theo quy trình được quy định.

- Tình trạng pháp lý là đang hoạt động: Người sử dụng có tình trạng pháp lý là "Đang hoạt động" trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này có thể áp dụng cho nhà thầu, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo để đảm bảo rằng họ đang hoạt động và đủ điều kiện để tham gia đấu thầu. Tình trạng "Đang hoạt động" thường thể hiện rằng thông tin doanh nghiệp đã được xác nhận là đúng và đang được theo dõi hoặc duyệt bởi cơ quan quản lý thích hợp. Điều này là quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ khi tham gia các hoạt động đấu thầu qua mạng.

Đối với yêu cầu cập nhật thông tin đăng ký tham gia: Người sử dụng đã gửi thành công yêu cầu đăng ký tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới. Người sử dụng có tình trạng pháp lý là Đang hoạt động trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (đối với nhà thầu, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo). Tình trạng pháp lý "Đang hoạt động" có thể áp dụng cho các nhà thầu, nhà đầu tư và cơ sở đào tạo để đảm bảo tính hợp lệ và tham gia đấu thầu một cách đúng quy định.

- Người sử dụng: Đây là cá nhân, tổ chức, hoặc đơn vị có ý định cập nhật thông tin liên quan đến đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng.

- Yêu cầu đã gửi thành công: Người sử dụng đã thực hiện yêu cầu cập nhật thông tin và quá trình này đã được hoàn tất một cách thành công trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.

- Tình trạng pháp lý là đang hoạt động: Người sử dụng có tình trạng pháp lý là "Đang hoạt động" trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này có thể áp dụng cho nhà thầu, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo để đảm bảo tính hợp lệ khi tham gia các hoạt động đấu thầu qua mạng. Tình trạng "Đang hoạt động" thường thể hiện rằng thông tin doanh nghiệp đã được xác nhận là đúng và đang được theo dõi hoặc duyệt bởi cơ quan quản lý thích hợp. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và tin cậy khi tham gia các quá trình đấu thầu và giao dịch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến đấu thầu qua mạng. Nếu như các bạn còn có thêm nhiều thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Mức thu chi phí đấu thầu qua mạng ? Chi phí đấu thầu qua mạng được thu, nộp như thế nào?