1. Hiểu thế nào về bảo hiểm xã hội 1 lần và điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần?

1.1. Khái niệm về bảo hiểm xã hội 1 lần

BHXH là sự bù đắp một phần thu nhập dành cho người lao động khi người lao động bị ốm đau, thai sản hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.

Chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần chỉ là một trong những quyền lợi mà người tham gia BHXH được hưởng. Cụ thể là đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện dừng tham gia BHXH sau 1 năm và một số trường hợp đặc biệt khác khi có yêu cầu gửi cơ quan BHXH sẽ được giải quyết hưởng chế độ BHXH 1 lần theo quy định.

1.2. Điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Căn cứ theo quy định của điều 2Điều 60 Luật BHXH, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội người dân có thể rút bảo hiểm xã hội một lần nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;
  •  Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (đối với lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn);
  •  Ra nước ngoài để định cư;
  • Người đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
  • Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;
  • Người tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng.

Như vậy, người lao động tham gia đóng BHXH thuộc 1 trong 6 trường hợp trên có thể gửi yêu cầu đến cơ quan BHXH để lãnh BHXH 1 lần theo quy định. 

2. Nhận, rút bảo hiểm xã hội 1 lần online:

2.1. Điều kiện nhận, rút bảo hiểm xã hội 1 lần online

Người lao động cần phải đáp ứng một số điều kiện để được nộp hồ sơ nhận BHXH 1 lần qua cổng dịch vụ công quốc gia, cụ thể:

+/ Người lao động đã được cấp sổ BHXH;

+/ Có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động;

+/ Có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công.

2.2. Quy trình tiến hành nhận, rút bảo hiểm xã hội 1 lần online

Bước 1: Kê khai và nộp hồ sơ

Người lao động kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A-HSB, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công.

Người lao động không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ bộ phận Một cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhận hồ sơ chuyển đến từ Cổng Dịch vụ công và kiểm tra nội dung kê khai tại Mẫu số 14A-HSB, thành phần hồ sơ, tính chính xác của hồ sơ, thông tin trên hồ sơ để thực hiện.

Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ thành phần thì gửi thông báo Mẫu số 03/TB-GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH cho NLĐ trên Cổng Dịch vụ công để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử (Mẫu số 03/TB-GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH) cho NLĐ và phản hồi trạng thái xử lý cho Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sau đó, Chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH để giải quyết.

Nhận sổ BHXH bản giấy do người lao động gửi đến khi đã được giải quyết hưởng BHXH một lần, thực hiện lưu trữ hoặc chuyển phòng Quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định cùng hồ sơ đã được giải quyết hưởng từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH.

Bước 3: Giải quyết và lập danh sách chi trả

Cán bộ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định.

- Truy cập Hệ thống quản lý chính sách (TCS) để xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB), Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB). Sau khi được lãnh đạo phê duyệt, chuyển phát hành về bộ phận Một cửa bản giấy (nếu cá nhân đề nghị trả kết quả là bản giấy) và bản điện tử hoặc chỉ bản điện tử (nếu cá nhân đề nghị chỉ trả bản điện tử) Quyết định về việc hưởng BHXH một lần, Bản quá trình đóng BHXH.

- Lập danh sách chi trả BHXH một lần theo quy định.

Thời hạn giải quyết: Tối đa năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bước 4: Chi trả tiền BHXH một lần

Cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính tiếp nhận danh sách từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH và thực hiện chi trả theo quy định.

Lưu ý, người lao động vẫn phải nộp sổ BHXH bản gốc cho cơ quan BHXH. Đồng thời, chỉ sau khi nhận được sổ BHXH bản gốc thì cơ quan BHXH mới thực hiện trả kết quả và chi trả tiền cho người lao động. 

Xem thêm: Mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2023

3. Hướng dẫn chi tiết các bước nhận, rút bảo hiểm xã hội 1 lần trên Cổng dịch vụ công quốc gia:

Dưới đây là 10 bước đơn giản để người lao động thực hiện nhận BHXH 1 lần trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Truy cập website: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html.

Người lao động thực hiện đăng nhập tài khoản của mình, nếu chưa có tài khoản, thực hiện đăng ký.

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm, gõ “Hưởng bảo hiểm xã hội một lần”, chọn “Tìm kiếm”.

Bước 3: Chọn Cơ quan thực hiện dịch vụ, chọn “Đồng ý”.

Bước 4: Chọn “Nộp trực tuyến”.

Bước 5: Thực hiện kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo Mẫu số 14A-HSB trên Cổng dịch vụ công, sau đó thực hiện ký số.

Hiện nay, hầu hết các thông tin cơ bản của người lao động đều đã được cập nhật và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam và chia sẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, ngoại trừ những thông tin sẵn có, người lao động chỉ cần kê khai một số thông tin còn thiếu.

Bước 6: Thực hiện đăng tải hồ sơ điện tử, sau đó nộp trực tiếp trên Cổng dịch vụ công. Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

+/ Sổ BHXH điện tử.

+/ Bản chụp giấy xác nhận về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hộ chiếu do nước ngoài cấp, hoặc thị thực nước ngoài (Đối với người ra nước ngoài để định cư).

Trường hợp người lao động mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao, HIV/AIDS thì tải lên bản chụp tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không thể tự phục vụ. Ngoài ra, trường hợp mắc các bệnh khác, người lao động tải lên bản chụp Biên bản giám định mức suy giảm lao động từ 81% trở lên kèm theo.

Bước 7: Hoàn tất và nhập Mã xác nhận. Chọn “Nộp hồ sơ”.

Bước 8: Chờ kết quả gửi về từ Cơ quan BHXH.

Sau khi đã nhận thông tin từ Cổng dịch vụ công quốc gia, cán bộ bộ phận một cửa của Cơ quan BHXH sẽ kiểm tra nội dung người lao động đã kê khai theo mẫu 14A-HSB.

Hồ sơ hợp lệ: Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả, phản hồi trạng thái xử lý trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hồ sơ thiếu hoặc sai thông tin: Gửi lại thông báo cho người lao động để chỉnh sửa.

Bước 9: Nhận quyết định về việc hưởng BHXH 1 lần, bản quá trình đóng BHXH điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thời gian giải quyết: 5 ngày kể từ ngày Cơ quan BHXH nhận đầy đủ hồ sơ.

Bước 10: Nộp lại sổ BHXH bản giấy và nhận tiền BHXH 1 lần.

Cán bộ thuộc Cơ quan BHXH sẽ liên hệ trực tiếp cho người lao động nhận kết quả và hướng dẫn nộp lại sổ BHXH bản giấy. Trường hợp nhận kết quả tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH thì mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu thông tin, kèm theo sổ BHXH bản giấy để nộp lại cho Cơ quan BHXH.

Sau khi người lao động đã nhận được Quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần, sổ BHXH còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng (nếu có) và đã nộp lại sổ BHXH giấy thì Cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả tiền BHXH 1 lần theo 2 hình thức:

+/ Trả tiền mặt.

+/ Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Như vậy, với hướng dẫn mới về thủ tục hưởng BHXH 1 lần từ ngày 01/01/2023, người tham gia BHXH sẽ dễ dàng và thuận tiền hơn trong việc hưởng chế độ BHXH 1 lần và giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về chủ đề Thủ tục nhận, rút bảo hiểm xã hội 1 lần online mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm bài viết về Cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định mới năm 2023 của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Nguyễn Thị Phương qua số điện thoại 0985465912 hoặc qua hotline: 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng./.