1. Thủ tục phúc thẩm quyết định của tòa án cấp sơ thẩm ?

Khi phúc thẩm đối với quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, hội đồng phúc thẩm không phải mở phiên tòa, không phải triệu tập các đương sự, trừ trường hợp cần phải nghe ý kiến của họ trước khi ra quyết định. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thụ lí vụ án có quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, tòa án phải mở phiên họp phúc thẩm để xem xét quyết định đó; trường hợp có lí do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng. Kiểm sát viên viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên họp phúc thẩm. Kiểm sát viên vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành phiên họp, trừ trường hợp viện kiểm sát có kháng nghị.

Một thành viên của hội đồng phúc thẩm trình bày tóm tắt nội dung quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, nội dung của kháng cáo, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Kiêm sát viên phát biểu ý kiến của viện kiểm sát về việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị trước khi hội đồng phúc thẩm ra quyết định.

Khi xem xét quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, hội đồng phúc thẩm có quyền:

a) Giữ nguyên quyết định của tòa án cấp sơ thẩm;

b) Sửa quyết định của tòa án cấp sơ thẩm;

c) Huỷ quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm để tiếp tục giải quyết vụ án.

Quyếtđịnh phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

2. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm dân sự

Theo Điều 315 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho tòa án đã xét xử sơ thẩm, viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Trường hcrp tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể dài hơn nhưng không quá 25 ngày.

>> Xem thêm:  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ ?

Bản án, quyết định phúc thẩm có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện phải được niêm yết công khai tại trụ sở tòa án và công bố công khai trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp.

Bản án, quyết định phúc thẩm có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được tòa án cấp phúc thẩm gửi cho cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước.

Bản án, quyết định phúc thẩm có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bản án, quyết định đó có hiệu lực pháp luật phải được tòa án cấp phúc thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, quyết định cho uỷ ban nhân dân nơi đãđăng kí hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của Luật hộ tịch. Bản án phúc thẩm được tòa án cấp phúc thẩm công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa án (nếu có), trừ trường hợp có chứa thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mĩ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của đương sự nhưng phải thông báo cho đương sự biết những tài liệu, chứng cứ không được công khai.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ?