Chúng tôi có quyền sa thải người lao động không? Và phải thực hiện như thế nào để sa thải đúng quy định?

Xin cảm ơn sự tin tưởng của bạn dành cho Công ty chúng tôi, với những thắc mắc của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:

Căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sa thải người lao động được quy định như sau:

1. Căn cứ sa thải

Theo quy định của Bộ luật lao động, đối chiếu với trường hợp của bạn thì hành vi vi phạm của người lao động là đủ căn cứ để công ty tiến hành việc sa thải, bởi lẽ căn cứ theo điều 126 Bộ luật lao động hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;...

Bên cạnh đó, với một số lý do khác dưới dây, người sử dụng lao động cũng có thể xem xét việc xử lý kỷ luật sa thải người lao động:

  • Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
  • Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng đồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

2. Thủ tục xử lý sa thải

Bước 1: Thông báo mở cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải

Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở (hoặc nơi chưa có Công đoàn cơ sở thì gửi cho Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở) người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp. 

Bước 2: Tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải

Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo. 

Trong cuộc họp người sử dụng lao động có trách nhiệm chứng minh về lỗi vi phạm của người lao động (chứng minh về việc người lao động có hành vi đánh bạc trong công ty)

Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp  và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do. 

Thủ tục sa thải và những lưu ý khi tiến hành sa thải người lao động?


3. Thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động sa thải

Người giao kết hợp đồng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật sa thải lao động đối với người lao động, người giao 

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;

c) Chủ hộ gia đình;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

4. Một số lưu ý để thực hiện sa thải người lao động đúng pháp luật

Hành vi vi phạm phải được quy định trong nội quy lao động của công ty

 Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động: tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm

Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật. 

Phiên họp xử lý kỷ luật sa thải phải có sự tham gia của: tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (Công đoàn cơ sở) hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và người lao động. 

Về việc thông báo tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải: Người sử dụng lao động sau 03 lần thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động (không tính các lần hoãn hoặc hủy hoặc thay đổi địa điểm cuộc họp) mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

 

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

Trên đây là bài viết tư  vấn của chúng tôi; hy vọng với những nội dung trên có thể giúp bạn xử lý sa thải đúng pháp luật; trường hợp còn khó khăn bạn có thể liên hệ tổng đài 1900.6162 để gặp chuyên viên

Trân trọng cảm ơn!

Trần Nguyệt- Bộ phận hỗ trợ khách hàng Công ty Luật Minh Khuê