Cụ thể. Theo khoản i, điều 25 nói rằng: "Các cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c,d, khoản 2, Điều 2 thông tư 111. / Hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có mức tổng trả thu nhập từ hai triệu đồng trở lên..." Có thể thấy, phần áp dụng dưới 2 triệu/1 lần trả chỉ áp dụng riêng cho "hợp đồng lao động dưới 3 tháng và có tổng mức trả thu nhập dưới 2 triệu" mà thôi.
Xin luật sư cho thêm ý kiến tham khảo.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

Thủ tục làm hoò sơ để nhận tiền % hoa hồng ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Công văn 2465/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh

2. Luật sư tư vấn:

Theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về các đối tượng không có hợp đồng lao động theo hướng dẫn của khoản i điều 25 .

" Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác." 

Vậy theo hướng dẫn quy định tại khoản i điều 25 có nêu hướng dẫn như sau:

" Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân."

Vậy dựa trên quy định tại khoản i điều 25 và hướng dẫn của tổng cục thuế bằng công văn 2465/TCT-TNCN thì hướng dẫn trên được hiểu là các tổ chức, cá nhân chi trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động có các khoản chi về hoa hồng môi giới... thì sẽ tiến hành khấu trừ thuế 10% mà không có ràng buộc ở mức 2 triệu.

Tham khảo bài viết liên quan:

Cách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi trả tiền hoa hồng môi giới ?

Thủ tục làm hồ sơ để nhận tiền % hoa hồng ?

Tư vấn việc chuyển tiền hoa hồng ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật thuế.