1. Văn bản pháp luật quy định chế độ nghỉ phép năm ?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Ngày 25/12/2014 tôi muốn nghỉ phép thì có được tính thời gian nghỉ phép năm 2014 hay nghỉ 6 ngày còn lại năm 2014 và nghỉ phép của năm 2014.

Xin luật sư tư vấn có văn bản nào quy định không? Xin luật sư cho tôi câu giải đáp ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: khanhthang

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp của công ty, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau"

Căn cứ theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011) quy định về việc nghỉ hàng năm cụ thể như sau:

"Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này".

Ngày 25/12/2014 bạn muốn nghỉ phép, vậy để xác định được là có là thời gian nghỉ phép năm hay không? bạn có thể xem quy định của doanh nghiệp về vấn đề này hoặc bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động.

>> Xem thêm:  Cách xác định thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép năm ?

2. Người lao động chưa nghỉ phép năm sẽ được thanh toán như thế nào ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Trong năm 2017, em có 12 ngày nghỉ hằng năm, tính đến giờ em mới nghỉ được 02 ngày. Cho em hỏi: Nếu hết năm mà em chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm thì có được Công ty trả tiền hay không?

Người lao động chưa nghỉ phép năm sẽ được thanh toán như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020) quy định về nghỉ hàng năm như sau:

"Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này".

- Nếu người lao động (NLĐ) chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động (NSDLĐ) thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021) không có quy định hướng dẫn chi tiết về trường hợp thanh toán tiền lương trong những ngày chưa nghỉ, tuy nhiên Bộ luật lao động cũ có quy định chi tiết về điều này cụ thể như sau:

"Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

- Tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được quy định như sau:

+ Đối với NLĐ đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc, bị mất việc làm.

Đối với NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NSDLĐ tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm.

+ Đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của toàn bộ thời gian làm việc".

Lưu ý: Tiền lương tính trả cho NLĐ trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương theo quy định nêu trên chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của NSDLĐ của tháng trước liền kề trước thời điểm NSDLĐ tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

>> Xem thêm:  Tư vấn về cách tính ngày nghỉ phép năm quy định mới nhất 2021 ?

3. Nghỉ phép năm của người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng tại Chi cục thuộc các sở ?

Thưa Luật sư! Tôi thuộc diện hợp đồng lao động không xác định thời hạn do Sở ký và về nhận nhiệm vụ công tác tại Chi cục trực thuộc Sở, hiện tôi đã làm việc được 2 năm. Nay tôi xin nghỉ phép, xin hỏi luật sư, ai sẽ là người ký giấy cho phép tôi nghỉ năm? Lãnh đạo Sở hay Chi cục trực thuộc Sở? Và được nghỉ tối đa là bao nhiêu ngày?
Tôi xin chân thành cảm ơn, Luật sư.

Nghỉ phép năm của người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng tại Chi cục thuộc các sở ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Bạn có trình bày, bạn ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn do Sở ký và công tác tại Chi cục trực thuộc Sở. Như vậy, bạn làm việc theo chế độ hợp đồng, tuy nhiên bạn làm việc cho đơn vị hành chính nhà nước nên bạn không thuộc diện là công chức được quy định tại khoản 2, điều 4 của Luật cán bộ, công chức 2008:

"Điều 4. Cán bộ, công chức

2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật".

Do đó, pháp luật điều chỉnh trong trường hợp của bạn chỉ có pháp luật lao động hiện hành. Trong nội dung yêu cầu tư vấn bạn có đề cập " Tôi thuộc diện hợp đồng lao động không xác định thời hạn do Sở ký và về nhận nhiệm vụ công tác tại Chi cục trực thuộc Sở", tức trong hợp đồng lao động ký giữa bạn và người có thẩm quyền của Sở có thỏa thuận nơi làm việc là Chi cục nên cơ quan quản lý của bạn là Chi cục nơi bạn đang làm việc. Do đó, xin nghỉ phép năm chủ thể có thẩm quyền ký vào giấy nghỉ phép năm đó là chủ thể có thẩm quyền của Chi cục trực thuộc Sở

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012) thì số ngày nghỉ năm tối đa sẽ là:

"Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm".

Bạn có trình bày bạn đã làm việc tại Chi cục được 2 năm như vậy, bạn đã đủ điều kiện để được nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Căn cứ vào công việc cụ thể bạn làm để từ đó mới có thể xác định được chính xác bạn được nghỉ phép bao nhiêu ngày. Nếu làm việc trong điều kiện bình thường tối đa sẽ được nghỉ 12 ngày, còn làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt thì tối đa có thể là 14 ngày hoặc 16 ngày.

>> Xem thêm:  Làm việc được 6 tháng có được nghỉ phép năm hay không ? cách tính thế nào ?

4. Thời gian nghỉ phép năm là 15 ngày ?

Thưa Luật sư, hiện tôi đang đi học về vừa làm vừa học 2 tháng rưỡi học rồi về cơ quan làm việc. Vậy ngày phép năm của tôi là 15 ngày có được hưởng bình thường không ?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Thời gian nghỉ phép năm là 15 ngày ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021) quy định về việc nghỉ hàng năm, cụ thể như sau:

"Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này".

Theo đó nếu bạn đã kí hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc đã được tuyển dụng vào công chức, viên chức và có đủ 12 tháng làm việc thì bạn chỉ được hưởng 12 ngày nghỉ phép năm chứ không phải 15 ngày nếu không phải làm trong ngành độc hại hoặc làm việc ở nơi có điều kiện sống khó khăn.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thời gian nghỉ sinh có được tính vào thời gian nghỉ phép năm đối với người lao động không ?

>> Xem thêm:  Người đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân có được trợ cấp không ?

5. Công ty có được từ chối yêu cầu của người lao động xin nghỉ phép năm không ?

Thưa Luật sư, nếu người lao động làm việc 14 ngày trên tổng cộng 26 ngày làm việc (quá bán tháng làm việc) thì có được tính tháng đó có phép năm không (người sử dụng lao động cho phép nghỉ không lương nhưng không cho phép tính tháng đó có phép năm thì có đúng luật không) ?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

.>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021) quy định về nghỉ hàng năm như sau:

"Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này".

Theo quy định tại khoản 4 ở trên thì nghỉ phép năm vào ngày nào là dựa trên sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động. Việc người sử dụng lao động không đồng ý là quyền của họ và đúng quy định của pháp luật

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thời gian được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Sảy thai có được nghỉ chế độ dưỡng sức không?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy định về ngày nghỉ phép hằng năm?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011) quy định về việc nghỉ hàng năm cụ thể như sau:

"Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Câu hỏi: Làm việc chưa đủ 12 tháng thì có được nghỉ phép không?

Trả lời:

Hoàn toàn được!Căn cứ theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 thì người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Câu hỏi: Hình thức nghỉ phép quy định như thế nào?

Trả lời:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.