1. Kiểm toán viên nhà nước là gì?

Kiểm toán viên nhà nước là một vị trí quan trọng trong hệ thống kiểm toán công cộng của một quốc gia. Được quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước 2015, kiểm toán viên nhà nước là một công chức nhà nước, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm toán dưới sự bổ nhiệm của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Ngạch kiểm toán viên nhà nước là một hệ thống phân cấp thể hiện năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán viên nhà nước. Gồm có ba ngạch chính: Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính và Kiểm toán viên cao cấp.

- Ngạch Kiểm toán viên là bậc thấp nhất trong hệ thống ngạch kiểm toán viên nhà nước. Đây là vị trí mà một kiểm toán viên mới gia nhập vào hệ thống kiểm toán công cộng bắt đầu. Kiểm toán viên có nhiệm vụ thực hiện kiểm toán các tổ chức, đơn vị trong khu vực được giao phó. Họ thu thập thông tin, kiểm tra dữ liệu, phân tích tài chính và các quy trình hành chính để đảm bảo tính hợp pháp, công bằng và hiệu quả của hoạt động.

- Ngạch Kiểm toán viên chính là một bậc cao hơn trong hệ thống ngạch kiểm toán viên nhà nước. Kiểm toán viên chính có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu hơn trong lĩnh vực kiểm toán. Công việc của họ tương tự như kiểm toán viên, nhưng có trách nhiệm lớn hơn trong việc đánh giá các quy trình kiểm toán, đưa ra đề xuất cải tiến và giám sát công việc của các kiểm toán viên.

- Ngạch Kiểm toán viên cao cấp là bậc cao nhất trong hệ thống ngạch kiểm toán viên nhà nước. Đây là vị trí dành cho những người có kinh nghiệm và tài năng xuất sắc trong lĩnh vực kiểm toán. Kiểm toán viên cao cấp chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và giám sát các hoạt động kiểm toán. Họ có vai trò quan trọng trong việc phân tích và đánh giá chính sách, quy trình kiểm toán, và đưa ra những khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và chất lượng của quá trình kiểm toán.

Nhờ vào hệ thống ngạch kiểm toán viên nhà nước, việc đánh giá và kiểm soát các hoạt động tài chính và quản lý trong các tổ chức, đơn vị nhà nước trở nên minh bạch, công bằng và đáng tin cậy hơn. Kiểm toán viên nhà nước đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và duy trì sự tin cậy của hệ thống quản lý tài chính công cộng, đảm bảo sự quyết định chính sách được đưa ra dựa trên cơ sở thông tin chính xác và đáng tin cậy.

 

2. Quy định về tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước?

Tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước được quy định trong Điều 21 của Luật Kiểm toán nhà nước 2015 bao gồm các yêu cầu sau đây. Đầu tiên, Kiểm toán viên nhà nước phải có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực và khách quan. Thứ hai, họ phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán. Thứ ba, Kiểm toán viên nhà nước phải có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong chuyên ngành đã được đào tạo hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệp làm nghiệp vụ kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước, không tính thời gian tập sự. Cuối cùng, họ phải có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

- Điều 22 của Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định về trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước. Theo đó, Kiểm toán viên nhà nước có nhiệm vụ thực hiện kiểm toán và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được giao. Họ phải đưa ra ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị liên quan đến nội dung đã kiểm toán.

- Ngoài ra, Kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ pháp luật, nguyên tắc hoạt động, chuẩn mực, quy trình và nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước cũng như các quy định khác có liên quan của Tổng Kiểm toán nhà nước. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bằng chứng, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán. Kiểm toán viên nhà nước cũng có trách nhiệm thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi nhận và lưu giữ tài liệu làm việc theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Bên cạnh đó, Kiểm toán viên nhà nước phải giữ bí mật thông tin và tài liệu thu thập được trong quá trình kiểm toán. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, họ phải xuất trình thẻ Kiểm toán viên nhà nước. Để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, Kiểm toán viên nhà nước phải thường xuyên học tập và rèn luyện, cũng như tham gia chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Cuối cùng, Kiểm toán viên nhà nước phải báo cáo kịp thời và đầy đủ với người ra quyết định thành lập Đoàn kiểm toán trong trường hợp quy định tại Điều 28 của Luật này và các tình huống khác có thể ảnhhưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước. Qua đó, việc tuân thủ các quy định và trách nhiệm này sẽ đảm bảo sự chính xác, minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình kiểm toán của Kiểm toán viên nhà nước.

 

3. Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước?

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước được căn cứ vào các điều 23, 24 và 25 của Luật Kiểm toán nhà nước 2015. Các tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên được quy định như sau:

- Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên:

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước được quy định tại Điều 21 của Luật này.
 • Nắm vững đường lối và chủ trương của Đảng, các chính sách và pháp luật về kiểm toán nhà nước. Có kiến thức về quản lý nhà nước và quản lý kinh tế-xã hội.
 • Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ và chuẩn mực kiểm toán nhà nước.
 • Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên.

- Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính:

 • Nắm vững và áp dụng thành thạo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước.
 • Có năng lực đề xuất và tham mưu xây dựng chiến lược phát triển ngành kiểm toán, kế hoạch kiểm toán dài hạn và trung hạn. Có khả năng tổng kết và nghiên cứu lý luận chuyên môn và nghiệp vụ kiểm toán. Có khả năng xây dựng chuẩn mực kiểm toán nhà nước và đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực kiểm toán nhà nước.
 • Hiểu biết về thông lệ và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.
 • Có thâm niên tối thiểu là 5 năm ở ngạch Kiểm toán viên hoặc 8 năm ở ngạch tương đương.
 • Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên chính.

- Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên cao cấp:

 • Nắm vững và có khả năng chỉ đạo áp dụng quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn và nghiệp vụ trong các lĩnh vực kiểm toán vào hoạt động kiểm toán.
 • Có năng lực chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ và cấp nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
 • Có thâm niên tối thiểu là 5 năm ở ngạch Kiểm toán viên chính hoặc 8 năm ở ngạch tương đương.
 • Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên cao cấp.

Qua đó, việc bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước tuân theo các tiêu chuẩn được quy định cụ thể trong Luật Kiểm toán nhà nước 2015, đảm bảo người được bổ nhiệm có đủ kiến thức, năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công việc kiểm toán một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Điều này góp phần đảm bảo sự minh bạch, trung thực và chất lượng trong công tác kiểm toán nhà nước, từng bước xây dựng một hệ thống kiểm toán chặt chẽ và đáng tin cậy trong quản lý tài chính và tài sản công.

Xem thêm >>> Kiểm toán viên là gì? Tiêu chuẩn để trở thành kiểm toán viên là gì?

Nếu quý khách hàng đang phải đối mặt với bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi rất mong nhận được sự liên hệ từ phía quý khách. Để giúp quý khách giải quyết những khúc mắc này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162, nơi quý khách có thể gọi điện thoại để được tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để chia sẻ thông tin và nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng đáp ứng và giải quyết mọi vấn đề mà quý khách đang gặp phải.