Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định 65/2013/NĐ-CP

2. Nội dung phân tích

Căn cứ theo quy định tại điểm b.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

"2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội."

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, trợ cấp thôi việc mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật về lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Bạn đang theo dõi bài viết Trợ cấp thôi việc có phải tính thuế thu nhập cá nhân không? được biên soạn bởi Công ty Luật Minh Khuê. Quý khách hàng gặp khó khăn trong quá trình tra cứu mã HS hàng hóa vui lòng bấm gọi 1900.6162    bấm phím lẻ số 5 để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Chuyên viên: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê