2. Gói thầu được tổ chức đấu thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, khi mở thầu bên mời thầu không đọc và không ghi các thông tin về thư giảm giá của nhà thầu A (do không tìm thấy) và trong biên bản mở thầu được đại diện các nhà thầu ký tên không ghi nội dung nhà thầu A có thư giảm giá tại lễ mở thầu. Trong quá trình tổ chuyên gia đánh giá HSDT phát hiện ra thư giảm giá thì có được xem xét để đánh giá không?

Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, đấu thầu gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

- Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT

2. Luật sư tư vấn:

Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có quy định như sau:

"Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

.............................................................................

8. Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

9. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này."

+ Hoạt động đào tạo quy định tại Khoản 8, Điều 4, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được hiểu là đào tạo gắn liền với chuyển giao công nghệ mà không phải hoạt động tổ chức đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ. Đây được coi là dịch vụ tư vấn.
+ Hoạt động đào tạo quy định tại Khoản 9, Điều 4, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 là việc lựa chọn cơ sở đào tạo, cơ sở đào tạo có trách nhiệm thuê giảng viên, nhân sự thực hiện đào tạo, tổ chức lớp học, cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.... Hoạt động này được coi là dịch vụ phi tư vấn.

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Mẫu số 01 Chương I Mục 25.3) quy định chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.

Việc mở thầu phải thực hiện theo quy định nêu trên. Nếu tại lễ mở thầu và trong biên bản mở thầu, bên mời thầu không đọc và ghi thông tin về giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, việc này dẫn tới sự thiếu minh bạch, không bảo đảm công bằng cho các nhà thầu khác. Theo đó, trường hợp nhà thầu tham dự lễ mở thầu mà thấy việc mở thầu không tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu phải có ý kiến đề nghị bên mời thầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.
Trong trường hợp này, nếu tổ chuyên gia phát hiện ra nhà thầu A có thư giảm giá trong quá trình đánh giá thì thư giảm giá này không được xem xét, đánh giá.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê