Mức lương của tôi đang hưởng ngạch 04.025 hệ số: 4,98 + 9% TNVK. Đến tháng 2/2016 phải bổ nhiệm lại nhưng tôi không đủ tuổi để tái bổ nhiệm. Tôi có thuộc diện nghỉ hưu theo nghị định 26/2015/NĐ-CP không? Nếu được nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 26/2015/NĐ-CP thì tôi được hưởng quyền lợi về nâng bậc lương như thế nào?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: T.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn quyền lợi khi nghỉ hưu trước tuổi ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi như sau:

"Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội". Như vậy, nếu bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi thì bạn phải đáp ứng đủ hai điều kiện sau đây:

- Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên;

- Có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ.

Nếu được nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 26/2015/NĐ-CP thì bạn được hưởng các chế độ cũng như quyền lợi về nâng bậc lương như sau:

>> Xem thêm:  Hỏi về mẫu đơn xin sinh con thứ ba ? Hình thức kỷ luật khi sinh con thứ ba ?

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

d) Đối với cán bộ xếp lương chức vụ:

Tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu;

Như vậy ngoài việc được hưởng các chế độ nghỉ hưu trước tuổi, bạn còn có thể được hưởng quyền lợi về nâng bậc lương theo quy định tại khoản d nêu trên.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cám ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới nhất ?