Tuy nhiên chưa thể thực hiện được là vì: Hiện nay gia đình tôi có 4 người gồm: Bố tôi, Chị Gái tôi, Mẹ kế tôi và tôi. Tuy nhiên trong sổ hộ khẩu gia đình chỉ có tên của Mẹ đẻ tôi, Chị Gái tôi và tôi mà không có tên của Bố tôi và mẹ kế.

Tuy nhiên mẹ đẻ tôi đã bỏ nhà đi từ năm 1987 đến bg không biết liên lạc và ở đâu. Vì lẽ đó mà trong sổ hộ khẩu của gia đình tôi chỉ có tên của Mẹ đẻ tôi, Chị Gái tôi và tôi còn Bố tôi da trước đây mất hết giấy tờ nên năm 2006 vưa rôi nhà tôi làm lại sổ hộ khẩu và không có tên của Bố tôi trong đó.

Đên bây giờ Chị gái tôi muốn tách khẩu ra khỏi gia đình vì chị ý đã có chông. Khi lên UBND làm thủ tục thì UNBD yêu cầu phải có sự đồng ý của Mẹ tôi (người đứng tên trong sổ hộ khẩu gia đình).

Nhưng mẹ tôi đã bỏ nhà đi từ lau biết đâu mà tìm, vì vây hiện tại bg Chị Giá tôi vẫn không có cáh nào để tách khẩu ra được.

Vậy Tôi kính mong Ls trợ giúp gia đình tôi hay hướng dẫn gia đình tôi xem phải dựa vào văn bản nào để giải quyết vụ việc trên.

Kính nhờ Ls tư vấn dùm tôi Tôi thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn luật sư Kính chúc Luật sư cùng gia đình Mạnh Khỏe, Bình An và Hạnh Phúc Chào Thân Ái! Trong

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Chúng tôi. Vấn đề pháp lý bạn quan tâm chúng tôi xin trao đổi cụ thể như sau:

Hiện nay, thủ tục tách sổ hộ khẩu được quy định tại Điều 27 Luật Cư trú năm 2006 và được hướng dẫn tại điểm đ.mục 5 phần I của thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an hướng dẫn một số điều của Luật Cư trú.

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo các quy định này thì trong trường hợp chị gái bạn có cùng một chỗ ở hợp pháp và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu từ sổ hộ khẩu gia đình thì được tách sổ hộ khẩu mà không đòi hỏi phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ hộ.

Chỉ những người không có quan hệ gia đình thân thích và đã được chủ hộ đồng ý cho nhập chung vào số hộ khẩu, nay xin tách sổ hộ khẩu mới đòi hỏi phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ hộ.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến