Luật sư tư vấn:

Thưa quý khách hàng ! Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của anh liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2006;

- Luật bảo hiểm xã hội 214;

-Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh giảm biên chế;

-Nghị định 54/2011/NĐ-CP Về phụ cấp thâm niên đối với giáo viên;

-Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhầ giáo;

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Giải quyết vấn đề:

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

2.1 Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ?

Tại điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

“Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.”

Về mức phụ cấp thì Điều 3 Nghị định nêu trên có quy định như sau:

“Điều 3. Mức phụ cấp

Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.”

Vấn đề này được hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:

“3. Mức phụ cấp thâm niên được tính như sau:

Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.”

Đối với trường hợp của chị, tính đến tháng 9/2015 chị hưởng phụ cấp thâm niêm 31%, Như vậy, cứ sau 1 năm được tính thêm 1%. Chị có ý định về hưu vào năm 2017 và đến tháng 9/2017 chị được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là tròn 33 năm nên mức phụ cấp sẽ là 33% do đó mức phụ cấp thâm niên được trả sẽ cao hơn, có lợi hơn và sẽ được trả cùng kỳ lương hàng tháng, được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2.2 Về chính sách tinh giảm biên chế:

Căn cứ nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giảm biên chế thì các đối tượng của chính sách tinh giảm biên chế gồm

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập...”

Như vậy, chị là viên chức giảng dạy tại trường học, đủ điều kiện theo quy định tại nghị định này thì sẽ được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 4, Điều 8 nghị định này như sau:

“ Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi”

Chị sinh vào 10/1964, đóng bảo hiểm từ tháng 9/1983 (đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở nên), đến tháng 10/2017 chị trên 53 tuổi, đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, chị sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Kết luận:

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

Để đủ số năm hưởng phụ cấp thâm niên là 33% và hưởng chính sách về hưu trước tuổi vào năm 2017, chị nên làm thủ tục xin nghỉ hưu vào 10/2017 sẽ có lợi nhất cho chị.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề “lĩnh vực tinh giảm biên chế”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty Luật TNHH Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Nghỉ việc không chốt bảo hiểm xã hội giờ phải làm sao?